administration, breastfeeding, childcare, government, solutions, STARVATION, submission, theft, unitednations

Dutch Wereld Administrator: economische, militaire, het werkgelegenheidsbeleid – Ending Honger, armoede, criminaliteit, terrorisme en alle oorlogen

Wereld Administrator: economische, militaire, het werkgelegenheidsbeleid – Ending Honger, armoede, criminaliteit, terrorisme en alle oorlogen

Algemene beheerder: ECONOMISCHE, werkgelegenheid, gezondheid, strijdkrachten BELEID – ENDING honger, armoede en WAR

Staat op de publieke, private, universele thema’s:

1) Afschaffing van de doodstraf. Toenemend gebruik van sancties dat bedrag tot verbanning (deze straf, in het bijzonder wanneer wereldwijd en inter-cultureel genomen, maakte het verschil niet alleen in nieuwe persoonlijke leven, maar een groter bewustzijn en het leven voor iedereen, net als het verhogen van de overdrachtsnelheid van de inzet en laterale job transfers naar nieuwe locaties voor werknemers) en een grotere territoriale beperking; naties en rechtbanken daadwerkelijk zal toegeven, zo wil ziekenhuizen en onderwijsinstellingen, die de schuld voor de misdaad. ongeval en “overmacht” blijft de verplichting van de staat, natie en de planeet. Toen de staat schuldig aan niet effectief verhuizen degenen die nieuwe huisvesting en werkgelegenheid, met name als dit heeft geleid tot de criminaliteit hebben gevraagd wordt gevonden, zullen ze worden gegeven opties van verhuizing dat de oplossing voor de criminaliteit impliceren nog betere dienstverlening en mogelijkheden. Dit betekent dat er geen daad van moord zal worden getolereerd, niet in de verdediging noch voor enige andere reden; niet als een daad van staten of naties, noch van ‘ongelukjes’, noch van de medische procedure. Wanneer dit is voor welke reden dan ook geschonden, door militaire, civiele of professionele medewerkers, boete van verbanning en territoriale beperking zal worden vastgesteld …. Dit type van noodmaatregelen met betrekking tot de mens blijft nodig mede omdat interacties met de oneindige datastructuren van hemel en hel; en ooit, omdat het menselijk leven is niet heilig genoeg gehouden en ontwikkeld om zijn volledige potentieel. De gedetineerden om deze reden zal altijd worden toegestaan om te schrijven en te zijn opgenomen en zich te uiten terwijl wordt vastgehouden. Deze vorm van straf voor zelfs die de uitoefening van de rol van deze boete (artsen euthanasie, beëindiging van de levensduur van de patiënten geacht te zijn “hersendood), zal ook worden verbannen en quarantaine en verhoogd tot een veel hogere standaard van overeenkomst dan wordt vaak gebruikt in Superior Court. zal deze van kracht totdat deze beslissing letterlijk zijn gemaakt door een computer programma, en zeker deze programma’s zal worden gehouden op een nog veel hogere standaard dwalende aan de kant van de territoriale beperking, verbanning, verhuizing en de mogelijkheid voor gepubliceerde expressie , “Geschriften van gevangenen ….” volumes van gevangenen, gedetineerden, gevangenen, die in de gevangenis. voor degenen die nog probleem met deze conclusie, overweeg dan alle verhalen van wat neerkomt op moord en moord van andere tijden, en dat in een wereld waar mensen uit andere tijden zijn om verschillende redenen incarneerde, moeten we ofwel te houden en vast te houden of toe te geven dat hun straffen zijn hardere en daarom kunnen wij in feite een of andere manier vallen aan hen …. de hel en de hemel zijn in wezen oneindige datastructuren; geen enkel menselijk kind in de geschiedenis van alle aarde is echt goed opgevoed op aarde van wat perspectief en uiteraard (weet een ieder die zijn gerezen en eet alleen fruit, en kreeg vijf volle jaren van moedermelk …. en dit telt niet mee familie zegen en afdaling / beklimming van Goddelijke afkomst); altijd het zekere voor het behoud van het leven en expressie – als een mens redelijk goed kan schrijven, ze zijn redelijk fit. Weet zeker deze voorwaarde is “no contest” voor het zijn juist; maar het kan leiden tot een eindeloze discussie en studie en heeft voor duizenden jaren, wat deze passage impliceert staat voor altijd, voor eeuwig en letterlijk en zonder uitzondering. Heeft de aarde genoeg foto’s en films en daden van geweld, terrorisme en dood …. Er zijn grafische foto’s van wat in de meeste landen illegaal zijn dood straffen, deze kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden, en in feite zijn beschikbaar voor kinderen die het internet ….

2) Beslissende en wereldwijde ondersteuning van de federale programma’s voor miljarden nieuwe banen na verloop van tijd in de aarde slechtste gebieden naar de aarde te inspireren om terecht en resoluut een eind aan alle honger, ondervoeding, honger, werkloosheid en oorlog tegelijkertijd door uitzonderlijke internationale voorbeeld aan degenen die betrokken zou zijn geweest in oorlogen, criminaliteit en terrorisme. Met internationale educatieve, energie, mijnbouw, bouw, sanitaire voorzieningen, landbouw en arbeidsovereenkomsten, zullen we de levensverwachting van mensen wereldwijd, en de kwaliteit van leven te verhogen. Prikkels zal worden gegeven aan permanente bewoning en de afwikkeling van adviseurs, bestuurders, managers en medewerkers aan wat voor hen zijn nieuwe gebieden wereldwijd, ontspannen reizen en paspoort beperkingen en eisen om een voorbeeld dat niet alleen neer op het brengen van nieuw leven naar de aarde ergste gebieden inspireren, maar ook het verbeteren van de gebieden op aarde waar stammen en het leven begon te bewoonbaarheid en de paring te verhogen, het verlengen van de levensduur van het menselijk genoom en de bevordering van de beste gewoonten en gebruiken van de aarde, met inbegrip van de beschikbaarheid van lokale kunst en producten, vastgoed en kansen met directe internet marketing en micro leningen aan zeer kleine bedrijven het meest kritisch is op de verbetering van de kwaliteit van leven met meer directe zakelijke kansen.

3) Volledig gratis medische, tandheelkundige, visie, gezondheid en kinderopvang. Dit betekent dat u kunt lopen in een instelling voor gezondheidszorg en krijg gezondheidszorg zonder twijfel.

4) Verhoog de overdrachtsnelheid voor medewerkers tussen de steden, staten en internationaal; deze zijn bladeren voor de genezing van steden, staten en naties; mensen zal worden geboden zeer gemakkelijke toegang gratis internet voor openbare banen. Aangezien een toename van transfers, troep rotaties en de mogelijkheden voor verplaatsing helpt geven mensen en werkzoekenden een nieuwe start en een nieuwe omgeving, dat kan, met goede lokale ondersteuning, betekenen dat ze meer verantwoordelijk zijn, moeten realistisch vertrouwen in het systeem, en meer in leven, deze zijwaartse transfers en promoties zullen wereldwijd worden bepleit.

5) Gratis openbaar vervoer. Alle bussen en het openbaar vervoer zijn gratis voor iedereen te gebruiken – het verhogen van de goedheid en genade van de samenleving, zodat de werklozen gemakkelijker banen, ouderen en armen kunnen vrijer vinden wat ze nodig hebben en bekijk de websites van hun steden en de staat te vinden, meer genadig aan toeristen en bezoekers. Betaald met verhoogde gas- en energiebelasting.

6) Global educatieve programma’s, media-aandacht en publiciteit, het “wat” van deze economische beleid zal worden bevorderd tot preempt het “wie” van alle verhalen en sport, mode, de maatschappij en celebrity dekking. Dit zijn het overheidsbeleid en persberichten, wordt er geen verkorting van de vrijheid van de pers helemaal de bedoeling. Wanneer het accent van de pers richt zich op de meest kritische beleid en praktijken wereldwijd, gaan we in de richting van een nieuw efficiëntie in het bevorderen van de beste praktijken en ideeën.

7) Betere huisvesting voor mensen die wonen in de straat, en met minder regels … zal ongebruikte hotels en appartementen worden gekocht door voor gebruik door de armen en werkzoekenden. Dit betekent dat de overheid huisvesting en identificatie beschikbaar vrijer en gemakkelijk zal worden gemaakt, en dat degenen die dit niet bezitten zullen worden opgevangen en vegetarisch voedsel en water en kleding en helpen om werk te vinden, ongeacht. Bevorderen van beleid dat ware zijn op meer dan één niveau – biologisch en sociaal, ondersteund door religie en wetenschap voor de menselijke behoeften, niet voor de winst, winnen we de steun van alle tijd.

8) veganistische, vegetarische en vooral fruitarian en andere voedselschenking centra worden aangemoedigd, en de publieke planten van eetbare vruchten bomen in plaats van sierplanten, aanmoediging en inhoudingen en marketing voor groente- en fruittelers; een voorwerp zal zijn voor de winkels te kunnen weergeven en bieden basisvoedsel voor vrij om. Mits meer vertrouwen en zekerheid voor alle mensen, meer en verstandig won geloof in de samenleving en het vertrouwen in een meest fundamentele en gewoon weg, en dit verminderde de wanhoop van de criminaliteit en bracht welvaart wereldwijd.

9) Verhoogd toezicht voor het goede doel, filantropie en donatie centra; toegenomen bewaker banen en staan gecorrigeerd (dit is een vorm van eer dat engelen en God ambiëren, een traditie van al tijd waard herinvoering aan de samenleving), zorg ervoor dat de lijsten van beschikbare voedsel, onderdak, kleding, gezondheidszorg en donatie centra zijn tot datum, efficiënt geoptimaliseerd en voor het publiek beschikbaar.

10) Alle medische zorg en gezondheidszorg zal vrij zijn, zo zullen alle hulpdiensten (er zal een vermindering van de boekhouding voor verzekeringen en administratie zijn, en dit zal worden vervangen met inspanningen om huisvesting en diensten en internationale kansen op werk te verbeteren; een deel van de betekenis hiervan is dat de pay-as-you-go-systeem van de boekhouding zal worden vervangen door gratis goederen en diensten).

11) De vrijheid van de veroordeelden van marihuana en alcohol delicten en retro-actieve eliminatie van hun straf; de last van het vinden van betere werkgelegenheid en huisvesting voor degenen die misdaad te begaan, en het elimineren van lasterlijke openbaar register op internet beschikbaar zal rusten met de staat, nationale en particuliere instellingen.

12) Popularisatie van vasten, staande gecorrigeerd, permanente bewaker zowel in particuliere woningen, bedrijven en scholen, met pogingen om wedstrijden in deze gebieden en liefdadigheid, filantropie en non-profits preempt sport, mode, persoonlijkheid … het “wat” te maken, “waarom”, “waar”, “hoe”, “wanneer” van verhalen komt voor de “wie”. Dit is onderdeel van niet alleen persoonlijk doen wat altruïstische, edel en goed is; we zijn duidelijk een poging om de zeer datastructuren van God, engelen en alles wat bestaat in de mythe, legende, religies zodat ze ondersteunen idealisme opnieuw initialiseren, en breng beter verzorgers en alle toekomstige naar de aarde nu. Dus je ziet, dat maakt niet uit je overtuigingen met betrekking tot deze en andere maatschappelijke vraagstukken, ons doel is om de legale en vreedzame herinvestering niet alleen van alles wat bestaat in geloof en theorie te bevorderen, maar van alles wat je gelooft en en weet waar te zijn. Dus als u van mening bent dat alles wat de mens naar voren in de godsdienst en kunst hebben gezet bestaat alleen in het schrijven en de menselijke geest, ons doel is om de idealen van deze in de praktijk wereldwijd te voldoen; als je weet dat God door al Zijn Namen en Engelen bestaan en zeker, onze missie is om een aarde die terecht maakt hun bestaan en de wonderen van een continue feit op aarde te inspireren …. (Zo zie je maar dat dit beleid duidelijk kan oplopen tot wereldwijde ondersteuning van het gebod: “Gij zult niet doden”, alsmede het verzorgen van enige en alle zoals je zou jezelf in duidelijke en eenvoudige manieren zoals huisvesting, werkgelegenheid, kinderopvang, het verstrekken van voedsel en kleding, plus uiteindelijke algehele opheffing van geld en de lonen systeem niet minder dan wereldwijd.)

13) Alle internet marketing, verkoop, levering wordt gelegaliseerd voor alle leveranciers. Militaire en civiele krachten zullen worden ingezet, met een wereldwijde overeenkomst, om, als eerste prioriteit, bieden internet marketing aan leveranciers in landen met de laagste levensverwachting, de armste landen, zodat hun lokale producten, vastgoed, kunst en investeringen zal zijn beschikbaar, het verkorten van de weg naar verantwoorde en charitatieve wereldwijde investeringen.

14) Religieuze organisaties laten hun deuren 24/7 open voor iedereen en enige of hun fiscaal vrijgestelde status verliezen. Ze worden aangemoedigd om bewakers en assistenten te plaatsen en werken continu om alle honger, ondervoeding, armoede, werkloosheid en oorlog te beëindigen. Foto’s en affiches en beelden van mensen worden ontmoedigd, behalve als bijvoorbeeld – doen de foto’s ondersteunen een praktijk en de stijl van de kleding, verzorging en kleding die het verschil maakt. Zoals in een aantal grote steden, zullen gebieden worden opgeslagen voor praktijken die populair zijn, zoals sportzalen met gemeenschap douches, diverse dieet- en sociale praktijken; maar de verwachting is dat, wereldwijd doortastend wordt opgetreden en snel toenemende populariteit, betere alternatieven voor al zal exponentieel evident om elke geworden.

15) Meer banen worden aangeboden voor mensen die recht uit de middelbare school, en de beste prestaties van studenten wordt toegekend door de staat bij elke middelbare school en de middelbare met vrijwilligers en vacatures. Top performers zijn niet alleen aangemoedigd met de beste kansen op werk, maar ook aangemoedigd om kinderen te vroeg moeten eugenetische en genetische verbetering te bevorderen. Naties en volkeren die niet zo nauw genetisch verwante worden aangemoedigd door de wereldwijde gratis vervoer en afwikkeling bonussen om kinderen meer kinderen te krijgen, met name in landen die niet betrokken waren bij wereldoorlogen en dat maakte geen gebruik van, noch overwegen herbergen van kernwapens en die zijn helemaal niet oorlog.

16) Alle verwijzingen naar “trots” en “negatieve emoties” wordt uit politie en andere reclame en publiciteit. Het is heel duidelijk dat het geven van bekendheid aan deze problemen neer op de versterking van hun daders en aanhangers, grote zonde en slechte economieën. Dus wordt er reclame gemaakt wat de mensen voelen en denken – deze zijn privé-zaken, niet openbaar worden gemaakt. Dit is onderdeel van een inbreuk op de persoonlijke gegevens structuren die zeer, zeer ten onrechte hele menselijke wezens en naties heeft zich geëngageerd om oorzaken zonder mogelijke kennis en besef van wat bedoeld wordt, met name in de alle data structuren die biologische mens vertegenwoordigen.

17) De Verenigde Naties en overheden zullen proberen om alle grenzen te beëindigen wereldwijd en vermindering van het aantal landen en eisen voor reizen; internationale wetgeving zal worden aangepast dat uitzetting naar het land van herkomst te voorkomen; reizigers moeten op de plaats gaan van terug te gaan.

18) Het zal duidelijk militair en civiel personeel dat de overdracht en de buitenlandse dienst betekenen dat ze niet terugkeren naar hun land van herkomst worden gesteld; ze kunnen hervestigen in de natie dat ze worden toegewezen aan of ga op naar een plek die ze nog nooit eerder geweest.

19) Burgerrechten gevallen worden altijd uit door de staat zetten – de belangrijkste verdict wordt aangevraagd, is dat bedrijven die zijn getoond om burgerrechten schenden zal onder de nieuwe naam en het beheer en onder voorbehoud van retro-actieve class action tegen de eigenaren, managers en werknemers .

20) Bij het pleidooi koopjes zijn gemaakt dat de teruggave te betrekken, belooft te betalen moet worden gedaan door de familie / vrienden van de verdachte, anders het middel koopjes zal niet worden toegestaan.

21) juryrechtspraak is gegarandeerd, zelfs voor degenen die niet persoonlijk kunnen veroorloven; de staat kan niet routinematig dwingen verdachten aan pleidooikoopje, instemmen met een verminderde lading en pleiten “schuldig” en “no contest”, noch hen verplichten om les te nemen bij het begrijpen van het rechtssysteem en word gestigmatiseerd door psychisch onderzoek als zij weigeren pleidooikoopje. Het is lang, lang verleden tijd dat mensen zich realiseren dat hun problemen het meest nauwkeurig worden veroorzaakt door onmogelijke economische en sociale omstandigheden en wat zijn nauwkeuriger “Handelingen van God en de Engelen” bepaalde omstandigheid aarde; families en buren worden tegen elkaar opgezet sociaal. Alle zaken die voor detectives en politie worden gebracht, moet nader worden onderzocht, en verwezen en overgedragen aan de gecorrigeerde jurisdictie van degenen die de klacht.

22) Een deel van de betekenis van dit beleid is dat het potentieel van alle ondergewaardeerd geweest sinds het begin, we zijn het bevorderen van wat neerkomt op soort, medelevend behandeling, recycling, vrijheid, en het vinden van de meest productieve plaatsen voor iedereen te werken.

23) In het kader van de opleiding voor de politie, handhaving, advocaten, rechters, politici en de verkozenen een openbaar ambt, zijn ze verplicht om tijd te besteden als gedetineerden in gevangenissen, gevangenissen en psychiatrische inrichtingen. Verder zijn ze verplicht om de hele tijd staan zonder voedsel, en hun prestaties op deze eis zal zeer openbaar worden gemaakt, met inbegrip van de hoeveelheid tijd die ze kunnen beheren om te gaan zonder voedsel, water en staan. Niemand in het openbaar ambt, niet nationaal of wereldwijd, is vrijgesteld van deze eis. De betekenis van deze eis in dat alle eigenaren, beheerder, leidinggevenden, presidenten, premiers en die in een openbaar ambt nodig zijn om de ergste straffen die hun instellingen te bieden hebben doorstaan; Ze hebben misschien niet proxies staan in voor hen, noch zullen louter opsluiting in hun woningen worden aanvaard. Engelen en Goddelijke volmachten mogen geen belemmering voor biologisch bestaande mens op aarde. Dit beleid betekent ook dat degenen die zijn eigenaren en beheerders, de grote aandeelhouders en eigenaren zijn ook aan te moedigen voor de publiciteit en vele andere redenen om vrijwilligerswerk te verduren het ergste straffen de maatschappij te bieden heeft; om te proberen om te leven in de straat en in de instellingen van het algemeen welzijn en zorgen voor verhalen en foto’s die betrekking hebben de ervaringen wereldwijd.

24) De staat moet proberen om meer gelijkmatig in zaken handelen. Rechters, advocaten en rechtbanken zijn geworden routinematige handelingen waar symbolische en dramatische dress up wordt gespeeld en slecht en disfunctioneel evaluaties en “heersers” die niet consistent en objectieve uitspraken doen geven en effectief rekening houden met onderwijs en getuigenis en handelen op de waarschuwingen en zorgen van zowel het slachtoffer en de verdachte. Gedaagden mag niet worden belet te spreken; zij kunnen niet worden tot zwijgen gebracht. Het maken van bezwaar mondeling en schriftelijk duidelijk te veroorzaken voor verder onderzoek. De heftigheid van het bezwaar is reden voor onderzoek, ongeacht de verdachte – de fout aan de kant van de staat om educatieve en andere alternatieven en huisvesting en mogelijkheden, alsmede een toename van onderzoek naar de relaties en de betrokkenen te maken, zelfs als ze niet direct betrokken bij de verdachte en die aanklacht.

25) Lokale, nationale, internationale en globale stemming zal worden verhoogd op alle en eventuele problemen, en internet stemmen. Het doel van deze stemmen en feedback zal uiteindelijk betekenen dat mensen stemmen over wat voor soort goederen en diensten zal worden bevorderd; staande openbare computers zal voortdurend beschikbaar worden gesteld voor de stemming, en stemrecht en andere rechten zal niet weggehaald worden voor criminele redenen. Standaard en claims voor reclame, met het doel het verhogen van de kwaliteit en veiligheid van alle producten en de eenvoud van de etikettering zal het doel zijn.

26) Alcohol, vuurwapens, sigaretten, marihuana, benzine en aanverwante producten belastingen zal worden verhoogd om te betalen voor deze initiatieven; het doel van de productie zal uiteindelijk naar de hoogste kwaliteit goederen en diensten te produceren voor allen, zonder prijs, zodat mensen kiezen voor een betere levensstijl en deze zijn makkelijker te bereiken gemaakt. De energie en inzet die verder gaat in verslaving en obsessie, zal gewoonte en het verzamelen gemakkelijk en intelligent worden gekanaliseerd in een betere dienstverlening en mogelijkheden die allemaal inspireren om een betere wereld te overtuigend. Het is altijd de aanname dat elk zogenaamd ongeluk elk type disfunctioneren in feite een oproep naar een betere maatschappij, door ziekte en genetische defecten criminaliteit en verslaving.

27) Het doel van deze lokale, provinciale, nationale, internationale en mondiale beleid en prikkels is om het vreedzame, legale en democratische onderwijs aan de levensverwachting te verhogen en uiteindelijk allemaal honger, ondervoeding, honger, werkloosheid, armoede, criminaliteit, terrorisme en oorlog; Dit betekent dat we proberen om een wereld vrijwel inspireren zonder loon, geld, armoede en oorlog.

28) Nieuwe feestdagen worden gemaakt dat het vasten te betrekken, staande gecorrigeerd, de wacht, Fruitarisme en veganisme. Deze zullen foto’s, persbureau en de media-aandacht voor staan met de armen hoog boven het hoofd, stond de hele nacht wakker, en maatschappelijke erkenning voor degenen die voorkomen dat het eten en het gebruik van middelen voorzien. We zijn op zoek naar vakanties die berouw bedoel, het kiezen zich te onthouden voor vele redenen, menselijke heiligheid, met persoonlijke en openbare record van vasten alsof het celebrity, samenleving en sport dekking.

29) Winkels zullen worden aangemoedigd om basisproducten te dragen voor gratis, en meer en meer producten beschikbaar zal kosteloos gegeven overheid en particuliere steun zijn.

30) Gebouwen voor de volkshuisvesting zal worden bemand en gebouwd om openbare computers (en computers en openbare voorzieningen die mensen kunnen gebruiken tijdens het staan, waaronder restaurants) beschikbaar voor de bewoners voor alle diensten hebben, net als bibliotheken en een toename van de openbare voorzieningen biedt het alle denkbare vorm van zorg, met als doel om de noodzaak van herhaalde lokale reizen voor werk, medische zorg, huisvesting zoekt, voedsel, kleding naar het gebruik van brandstoffen te verminderen en de compassie, de mensheid en het gemak van de dienstverlening te verlagen; de staat en de natie zal kopen en te gebruiken leegstaande gebouwen voor de huisvesting van niet alleen tot alle dakloosheid wordt geëlimineerd – totdat er klaar overcapaciteit in alle steden voor immigratie.

Opmerking: Als je staat voor alle van dit beleid, eigenlijk sta gecorrigeerd. Een deel van wat inspireert succesvolle implementatie van persoonlijke, provinciale, nationale en mondiale beleid is niet slechts een product dat eufemistisch over staande gecorrigeerd, niet alleen staan ideologisch gecorrigeerd, maar eigenlijk fysiek staan gecorrigeerd voor zo lang als je kunt en het opleiden en zo efficiënt en snel als het populariseren mogelijk. Een verwachting is dat mensen en reclame hun energie zullen leiden naar beslissende nationale en mondiale beleid voorbeelden die echt het verschil maken. Dit betekent dat u onmiddellijk kan nemen dit schrijven als je eigen voor alle mogelijke doeleinden, en zijn vrij om mij bevriend en voeg beleid dat je zou kunnen waarderen.

WAARSCHUWING: Betrokken zijn bij dit soort inspanning betekent dat je afhankelijk van wat neerkomt op een leven en dood propositie in alles wat je doet en kan worden verleend zijn …. het is als het bouwen van een ruimteschip, en neemt een zeer gevarieerd bemanning, en alle expertise en kennis, liefde en het vermogen dat u bezit. Dat betekent dat bij bij minimumnorm, elke paragraaf en elke zin is een leven en dood kwestie; een beleid dat betekent dat het opslaan van duizenden levens in correct uitgevaardigd.

http://writehere.com/post/150125-21/fasting-btsvm-jin-shi-zhai-duan-shi-frictiunile-smysl-posta-pstn-can-save-your-life

LET OP TAAL EN BETEKENIS: Engels, Amerikaanse, Australische, Nieuw-Zeeland … over het schrijven, ethiek, nauwkeurigheid, “datastructuur” en betekenis. Overwegen “ten onrechte” het plaatsen van een modifier die zowel betrekking kan hebben op mensen, een persoon, of het milieu verbonden. De geschreven taal hier gebruikt is niet “van nature” goed genoeg om kernachtig / gemakkelijk de juiste betekenis te geven zonder verbinding / complexe zinnen of programmeren verklaringen dat bedrag aan het woord “case” in Pascal / C +. Een interpretatie van de interacties tussen mensen en engelen, Goddelijke datastructuren is dat de omgeving zelf is veranderd … je letterlijk niet helemaal leven op dezelfde aarde, niet echt in hetzelfde gebouw, niet letterlijk met dezelfde “in” met dezelfde mensen, en dat alles vertegenwoordigt hen gegeven bepaalde acties.

Je bedoelt de hele wereld voor mij ….

Dit betekent dat wat “is echt” in verschillende zintuigen veranderingen. Een gemakkelijke manier om dit te bekijken is dat je gewoon hebben verschillende voogden en de fysieke aarde, heeft het materiaal aarde niet veranderd. Anderen zijn meer of minder echt u afhankelijk van wie zij geprogrammeerd waarnemen u zijn, hoe je angelically en op andere wijze de datastructuren de Vertegenwoordigt gemanipuleerd, en de vertaling naar de aarde. Dit is niet waar in de praktijk. De waarheid komt neer op inspirerende interesse in een plaats, een gebouw, en wezens die in staat zijn om volledige kopieën van de plaats en daarin de opbouw van het handhaven van het leven zijn.

Let’s get real ….

Daadwerkelijk betrokken / interesse / gefascineerd / bezet in het bovenstaande onderwerp bedraagt populair zijn in een zeer academische en kleine gemeenschap, zou men gemakkelijk debatteren. Dit is niet het geval. Dan gewoon van mening dat dit soort verklaring uitgelegd dat het noodzakelijk om “zegen en gunst” te winnen van al dat in de huidige aarde inspanningen ooit heeft bestaan is veel meer afhankelijk van het vermogen van de aarde om te gebruiken wat werd gewonnen in de afgelopen honderden jaren in de industrie, technologie, communicatie, levering en bouw aan de veranderingen in de beschaving die miljarden levens te redden in de tijd, met inbegrip van degenen zoals gratis openbaar vervoer, huisvesting, veganistisch / vegetarisch voedsel en kleding die niet alleen mensen te helpen vinden de werkgelegenheid en bieden een meer gracieuze planeet te maken, maar mensen redden van de bewegingen die een wereld maken dat op gezonder, veiliger, gezonder en vrijer.

Voorbeeld: Destroy (zeer publiekelijk) en weer op te bouwen meer gebouwen tot het einde van het terrorisme; Gebruik resterende eigenschappen efficiënter om de leefomstandigheden en wereldwijde communicatie en schrijven te verbeteren. Als kinderen in de kleuterschool, misschien geef je ze de verwachting dat het publiceren van een tijdschrift met zeven artikelen of een kort boek, toneelstuk of verhaal is tijdelijk hun doel in het leven …. en houden de wacht en sta gecorrigeerd voor dit publiek en privaat.

Inspireer de hele wereld tot het einde van het terrorisme door het maken van nationale en mondiale beslissende investeringen in duurzame economische infrastructuur in het buitenland; een wereldwijde daad van goede trouw unprecidented en voorbeeldig.

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s