celebrity, compassion, Dunia Msimamizi, fasting, fuhren, government, Hashem, hatred, heuristics, holiday, holidays, holocaust, holy, honesty, housing, humanity, humility, image consulting, inspiration, intelligence, investment policy, Παγκόσμια Διαχειριστής, απασχόληση, Jehova, kalaparan, kamiskinanange, kindness, kriege, krig, kriger, krigsmakt, kriminalitat, kriminalitet, LAO ĐỘNG, law, leadership, legals, life and teens, life expectancy, longevity, love, love poem, macro econ, macroeconomic policy, macroeconomics, male progenitor, malnutrition, mentor, militaires, militara, MILITARY, military policy, miracle, mongolian translate, movie, multiculturalism, Natural Hygiene, negligence, New Duty, new jobs, new tradition, news, Nobel Peace Prize, patience, Persian, persuasive writing, philanthropy, POLICY, Politicas, POLITIIKKA, politik, politika, politikområden, politiques, poverty, poverty and opportunity, power, practical eugenics, preparation, presentations that pay, president, pridelessness, Prophesy, prophet, protocol, provisioning, public, public polciy, public transportation, publican, Rapha, reincarnation, religion, respect, screenplay, STARVATION, vegan, veganism, war, world administration

You are World Administrator – Ending Wars, Starvation, Malnutrition – Improved Social/Economic Heuristics

You are World Administrator – Ending Wars, Starvation, Malnutrition, Unemployment, Terrorism and Crime

(Make a completely positive version, one with “and” instead of (     ), … then humans, actually read up to this point and do so, and use social media and any and all influence to vie for any and all offices with this document as your “election platform” – try vying for “appositive” (I bet that no human knows what this word means AND can get back to me on the internet in writing, of course defining “appositive” and related terms in writing) as well….)
Standard
heuristics, hunger, malnutrition, MIS, options, poverty, STARVATION, unemployment, war, wisdom

It’s Your Chance to be World Administrator – and know data structure differently

 

Nobody believes it…Earth’s and America’s “No Confidence” Vote

When what has been called the first black president of the US was elected, I was somewhat surprised in very ethnically diverse parts of town to see absolutely nobody celebrating.  No so-called minorities expecting the world’s problems would justly be solved, no blacks celebrating or cheering for the perceivable end of racism and new hopes of progress, nor anyone else behaving as if all earth might get the best chance to solve the problems of slavery, racism, wage slavery, starvation and poverty in Africa and unemployment and economic stagnation in the US…nothing.  What about new jobs fulfilling the hopes, dreams, prayers and promises by simply negotiating development contracts with earth’s poorest nations for education, sustainable economic infrastructure, development contracts including part ownership.  No chance.

As a reporter, I asked a few people why.

The answer was simple.  Someone said they are just not that naive.

Yet in greater and more complex data structures of all life other answers exist.  One is that we are simply in a part of demonic hell, partly based on the history of a nation that murdered and ripped off native Americans and Mexicans and enslaved blacks and Chinese to make a living, while at the same time espousing and expounding constitutional rights of freedom and equality, the 10 Commandments, non-existent constitutional law and equality in practice, not just writing, the very same nation that was the first to use nuclear weapons against civilian populations, the one who writes, “In God We Trust” on its money and produces the most chemical, conventional and nuclear weapons in history while it wages and supports wars in Africa and the Middle East, and has a picture of the pyramids and those enslaving on the same money.   (Mostly white supremacist dominating pigs, boors, schemers without greater top-down vision and prophesy, playing one long game of burn in hell, rip, cease to exist and get a limited, bad deal as angelic biology.)

That means this nation played for power, transcendence, inclusion without good reductionist economics, new jobs and better administrative planning.  An America that is proxy ruled by a big white devil and demons, one might conjecture in the bigger data structure.  One that must be reformed, redirected, eventually revolutionized and inspired to wiser genetics, eugenics and more efficient and well planned care, yet care that appreciated economic, social cycles more diversely.  One in as if penalty and war and execution, imprisonment, classism with commanding and wiser and more honest ability in a data structure sense globally literally maintained Hell’s Rule on earth, perhaps unbreakably, from some Godly perspective.

Nations not strictly proud to serve, one that is proud and therefore CANNOT serve well and generates the greatest amount of vanity and sin.  Unhumble.  Restricted in development wrongly from a human standpoint.  (This leads to a type of reform/revolution in thought, a change of heart, reassigning of groupings and apparent ability without wisest and most ethical jurisdiction.  Vanity and the loss of inheritance in some ways, Solomon in wisdom might regard.

Utter phonies, compromisers (instead of complex, intelligent and deep thinking multiplex and multivariate statistical problems solvers) and in general proud, hateful and ludicrously sinful, compromised and compromising and controlling mostly white phonies, playing for power and control.   I have literally watched a multimillionaire at complete and free liberty, who is also a full colonel, PhD and licensed stock broker go to what is call the land of wailing and gnashing his teeth before me for having this kind of will….

That there is something worse than dictatorial genocidal and racist murderers and mass murderers and even the God that killed almost everyone in the Great Flood of Noah and Sodom and Gomorrah and inspired the tribal genocides and mass murders of Moses, David and Solomon – while somehow failing to even manage to keep two brothers from killing each other after expelling a couple from the garden for talking to a snake and eating from the wrong tree, and not even surely dying, at least not immediately.  There is something WORSE than this for more reasons than one.

So an answer is that the nation that is both economically and socially uncreative in global solutions AND utterly proud and hypocritical – and still in ways unenlightened, WHILE PRETENDING TO BE THE GOOD, WHILE PRETENDING TO BE THE SAVIORS, WHILE TALKING ABOUT LOVE AND GREATNESS – these types of behaviors are in ways worse than being an outright genocidal nation ruled by a dictator – all that and lying about it too….an insult to all intelligence as well.  Proud arrogance literally supported by white devils from Hell, visually observable just as Muslims say, PRETENDING to be the all-knowing solutions, greatest and best, the champions and the heroes.

Yes, being earth’s one and only, wisest and most intelligent can be this easy….
Be honest, attempting to be once-in-a-planet’s history virtuous and creative at international problem solving can be less than one sentence simple, and yet not all of the earth’s military, governments nor any can come up with better solutions: Why not expend at least a public display’s worth of advertising – let alone practice, example and discipline – to simply use the press to attempt to convince Muslims to fast and be vegans – good for Allah, good for God, good for Archangels, virtuous, saves resources, shows dedication and devotion, well founded for thousands of years.
Why not convince those involved in Holy Wars that, at least theoretically, it has scarce been half a millennia since the majority knew the world was in fact flat, and were killed, tortured and murdered for stating that earth obviously is not the center of the universe and all creation – could we all be good enough to try fasting and virtue instead of carnivorous ways and weapons – just as as alternative activity.
Not at first saying you have to give ANYTHING up – just an extra activity – we all know that some percent of people will actually agree to the point of really fasting, going without food, and finding God/Allah/Archangels/Prophesy by, for example, travel, compassion, kindness, problems solving, virtue, veganism, scientific biological truth and simply end up not becoming terrorists and mercenaries.  Why not have the entire governments of the western nations that are at war with those who believe in Allah, Prophesy and their own brand of religious/national supremacy try a little public and private fasting and veganism…just to the tune of putting forward a popular commercial about fasting/God/Allah/prophesy.   This is not rightly simply called being “subversive” – it is simply more intelligently true in a scientific AND religious way!  Is it worth a government, private, military institutions attempting to change history in this way to the tune of one single commercial to convince entire peoples and nations not to fight in so-called religious and holy war – try fighting after not eating for several days, a week and more!

So another answer is NOT that we are wise, intelligent, practical and not naive, having “gotten wise” to the ways of the world, another answer is that we have no realistic hope left, no practical inspiration, no innocence and real intelligence and confidence WITHOUT HAVING TO FIRST EXPERIENCE POVERTY, CRIME, HARDSHIP AND EVEN ADDICTION OURSELVES.  We have no innocent and realistic dreams left; there is not real progress on earth in some ways; these humans look no more intelligent in their Facebook and Twitter posts than blood-letters and idol worshipers of hundreds and thousands of years ago.  In a  world full of advertising, obviously cheap and inferior products for profit and addiction, pseudo-science for profits….

Of course all of these are partly true from some perspective; they are theoretically partly or completely true for some orders of angels (or what fiction and myth dictate if you do not believe in these except as existing in literature and the data structures of human imagination) and some groups of people, and if not the whole truth at least sufficient hypothesis to start testing and getting feedback….

Consider how really much more independent and brilliant earth could be….

But who would you vote for knowing it is really best to be intelligent, educated, mature and independent yourself (one of God’s ancient names is “The Independent One”; that in less than a day you can put a case forward that, regardless of your political party and affiliation, is among the most intelligent and best heuristics and the best policy to most quickly, wisely, intelligently, peacefully, legally and democratically to end earth’s worst problems most quickly AND literally bring heaven to earth by observation.  I mean you can personally do better than ALL US presidential candidates TODAY FOR FREE at putting forward winning economic and educational political policy, law, reform AND peaceful, legal, democratic revolution.

 

https://lawleight.wordpress.com/2015/02/06/solving-earths-problems/

Optimizable multivariable campaigns to most efficiently end all wars, unemployment, terrorism, malnutrition, crime, disease, poverty and destitution, increasing life expectancy and quality most AND bringing heaven to earth will not be exceeded by ANY government, think tank, leader nor group of humans on this planet in all history, the best of reform, peaceful, legal, democratic revolution and even eugenics and genetic theory good from the times of the Industrial Revolution to long past the end of all corporeal life on earth, and even better planets; particularly good since the inventions of international communication with Internet, phone, fax, newspapers and printing.

Let’s face it, for the majority of earth’s population free cell phones and International computer availability is realistically as good as it is going to get – what comes next is a fall from confidence and grace when these are used for emails scams, endless advertisements and recreation on a planet where some eight times as many starve to death each day in disease, destitution, poverty and unemployment as died in earth’s best remembered terrorist attack.

The wordpress account above and below has earth’s best solutions to it’s worst problems, “in” on planets that have gone wrong for thousands of years, and with their bests artists and “science” clearly shown how earth is obviously the center of the heaven and the universe while murdering and exploiting their very wrongly carnivorous ways like viruses supporting obviously misinterpreted God, angels, religions and profiteering from chattel and wage slavery runs planets for all, even God, gods, and those who own the means of production and distribution – even billionaires might well prefer to live on a more intelligent and wisely administrated planet.

This means You can vie like a star for president, prime minister, world administrator right now….

Here are over 1000 members of the local to global press as Twitter follows – you can vie for any and all world offices from here in less than a solar day, for free: @PrimeMinisterAZ (@destitutepoor has 1000 vegan and other charities, non-profits and philanthropies).

Now all earth’s hopes, dreams, prayers and promises have been exceeded, God and Christ have come back to earth both together and separately, and all four named archangels have somewhat been socialized with and commanded, and commandments that God states are greater than His, and yet include them, have been written to evolve, reform, revolutionize and more intelligently inspire all corporeal life from before humans could write to species much superior to all human life….  Over 1000 humans and humanoids have been transported/incarnated in 16 nations to my personal observation, and they can take walks, use the computer, drive cars, have conversations, and a “hope” that is greater than all time and every concept of JUST time is that some may go back into angelic and other preservation of economies and people and improve and reform history – I have watched earths be created that are “void and without form” as in Genesis FASTER THAN I CAN COMPLETE WRITING THIS ONE SENTENCE.  This writer has watched God on earth AND in heaven.

No other writer or speaker does this, not one….

So to be even more realistic, human reader: Guardians, are you going to allow the human reading this to understand this simple English and actually personally make one good, safe and legal attempt to solve earth’s problems (the lesser problems can be solved with some small degree of intelligence once you and all this planet are on the right course; these 30 solutions are sufficient for the entire planet as top-down economic/social/civilian/military/international and diplomatic planning. Humans will be able to literally comfortably predict, for example, all so-called natural disasters and other problems if the even realistically begin to implement the 30 solutions simply and in complex ways address below.)

https://lawleight.wordpress.com/2015/02/06/solving-earths-problems/

 

Here it is in Japanese, partly to show you the best government policies that no group of humans can practically exceed is already in 20 languages:

But human, I already indicated to you that the truth can be better than fiction – seeing God on earth, watching men wave an arm and create human life where none existed before –  on earth; seeing some 1000 humans transported/incarnated in 16 nations without ANY use of technology….
As a “special bonus”, if three of the top 10 of the 30 solutions are actually enacted on earth, the planet will avoid what is classically called one of God’s wraths.  That’s right, if you can help convince this nation and all earth to, for example, (1) end the death penalty, (2) make public transportation free and (3) negotiate building, mining, education and sustainable economic infrastructure contracts with earth’s poorest nations, then a wrath of God will be avoided as enacted on the earth where you and your friends, relatives and associates live.
You CANNOT pay me nor make ANY monetary or financial contribution; CANNOT purchase ANY product or service from em, and NONE have been accepted in 16 nations!  The name means law, laurels and “Leight” is simply an Eastern European spelling of Light, what all life needs to live and the first thing God created.
Commandments that evolve ALL and ANY planets with corporeal life, the REAL optimal solutions to earth’s worst problems – what are You waiting for, World Administrator – I mean you, the person reading this….
You could write a book about each policy, adapt the writing for all ages and educational levels, improve translations, start a .com where ANY can vie as president, prime minister and the head of ANY organization and government on earth – or just modify and add to the campaign and, again for absolutely free, make world history and personal history today simply by having your own person statement about how earth can best solve each problems.
Lawrence Morris Leight on Facebook – you can join the groups World Administrator, All Are World Administrator, Vegan World Administrator, leave comments on wordpress, Facebook and in a group that simply searches for optimal solutions.
Lawrence Leight and @lawrenceleight on LinkedIn and Twitter, @lawrenceleight, @primeministerAZ, @destitutepoor
The ideas and truth are easier than you estimate, and so is the “why”….
On planets that have gone so very wrong for tens of thousands of years and been competitive because of shortages, climate change and insufficient production, there are ALWAYS simplifying solutions that improve the quality of life for all, from the owning and ruling class to the poorest of workers, criminals, mental patients and the unemployed and underemployed.  It is legal and democratic education and the Industrial Revolution, mass production techniques and global communication that make better solutions possible; solutions that work are developed and elected democratically.  The ideas are this simple, enacting the solutions takes education, negotiations, new jobs, consulting, estimating, various type of engineering and international cooperation and planning – nations can compete to see who really develops the best cultures and resources internationally in earth’s poorest places….you can consider being interested only in “stars”, “celebrities”, “personalities”, religious figures and politicians that are good enough to go without eating and be vegans to prove points of economy, agriculture, diet and even religion that people have obviously gotten completely wrong and only partly right for thousands and thousands of years.
(HINT: If you are actually good enough to be a fruitarian, eat only fruit AND avoid the forbidden fruit(s), God still hold special virtue for you on earth….before the law, before commandments, before any talk of love came correct diet, diet where comparative biology, REAL science not developed to justify the meat and dairy industries and God as he originally was, as well as many other religions ALL agree, biological vegetarian frugivore, fruitarian.
Just so you have this clear, I am suggesting and have given you in writing what you need to be above ANY world leader for the rest of earth’s history in a single day for free: earth’s best economic/religious/political/legal/military campaign and the press/news agency and philanthropic Twitter address so you can vie for the top office of any/every nation in a single day – I have done so myself.
This is earth’s best chance in history. You are welcome to take these solutions back through time and employment them earlier, retroactively and in different and more productive and trending and popular ways.

If you make it very easy for me and, for example, become my friend on Facebook, LinkedIn, Pinterest and Twitter, then you get what is earth’s best writing, more powerful if enacted than the theories that spawned nuclear power AND saving billions of lives over time for free.  Humans, men, editors of men’s magazines, legal and related magazines (that’s who is in the Bcc line) – you had and have much more than just your chance – you have the chance of a planet’s history.  You cannot steal the idea – it is yours for free, a company that literally God, Gods, Archangels and the best of ET’s billionaires and all world leaders would start and join:

https://lawleight.wordpress.com/2015/05/18/new-start-up-looking-for-investors-team-members/

Commandments equal to in every way AND greater than God’s (says God): https://lawleight.wordpress.com/2015/02/24/commandments-that-process-all-life-technology-cultures-and-law/

Human, I’m the one that really, truly wants the best for you AND all earth – those “if you win then somebody has to lose” scenarios are for hell, exploitation at everyone’s expense, and lesser men, entrapped and limited economies and the children of lesser Gods.  On planets that have brought wars against their fellow beings instead of inspiring virtue and data structure compassion and intelligence, there are truly such good, wise, intelligent AND practical solutions – it is no more illegal, revolutionary in a negative way, against the rules and customs or impractical than, for example, paper reduction acts.
Please be sure to read this paragraph….
Yet finally, remember – it’s not worth killing yourself for; make no martyrs and don’t die for me – the truth is so good you should ONLY choose to live for it.   Try intellectual cross-training and better planning, scheduling, listing more activities to put forward good ideas and management information systems and industrial engineering – it’s not worth a single drop of blood, the use of ANY physically existing weapons, getting a single scrape or a bruise….it’s worth thinking about longer and deep thought solutions in space, time and other data structures simultaneously and dynamically, wiser and deeper solutions, like internationally negotiated business contracts for development, education, land use that bring tens of millions of new jobs both at home and abroad and end the infuriating reputation of this nation as literally white devils, ludicrous and expensive hypocrites and exploiting, hokey, impossible and autocratic disillusioned phonies making expensive publicity for themselves and for decades murdering Africans, those in the Middle East and infuriating earth’s peoples with impossible pride, hatred, resentment, prejudice, exploitation, waste and wasteful wealth and simply a complex set of abominations, scams, advertisements, phony heroes and violent movies, false hopes at enslaving expense and hypocrisy for both rich and poor, the living and the dead.

So who is your candidate for president now?

PS1:  Any and all questions, comments, offers, improvements and critiques accepted and welcomed – you can leave these at wordpress.com, Facebook, Twitter and my email address, lawrencemleight@aol.com.

PS2:  In part of the future of this planet, there were many who absolutely ceased to seek diversity and uniqueness in different fashions, clothing, body art, jewelry, make-up – they knew that this – real beautiful intelligence, wisdom and virtue – is contained partly in the data structures of heart, mind, heaven, angels and God and even gods, and shunned such superficial and material ways to appear to be different, stand out and be unique, just so you know something truly interesting, employable and useful about the future and humankind – so these people lived more Spartan and esthetic and humble lives, rejecting all the sub-optimal and complex products and advertisements and labels and labeling of earth.

Unburdening the accounts of even angels and guardians, and humans too…

There are more concise and proactive answers to the question of given all this what is to actually be done, that is really wise. Humans seek to even give angels simplifying solutions by making a material world that is very simple instead of expensive and physically diverse (with cheap products and advertisements of brand names) SO THEY CAN INCREASE THE LOG CAPACITY AND DATA STRUCTURE AND WISDOM AND INTELLIGENCE OF THEIR MINDS, HEARTS, SPIRITS AND SOULS AND MORE. Write back and you can have the answers for free if I still exist any longer on earth (and not a single billionaire nor any man on earth does a good all around job, not one in all history)!!

You see there is even a higher adage than “virtue is its own reward”; there are in fact goods that CANNOT be intelligently misused, economic equations that, unlike nuclear energy, cannot also be used to make bombs.

Then human, it’s worth doing once on earth, and the rest is case by case.   It is worth putting your own personal case forward once to solve each and all of earth’s problems – even if it is purely Utopian, a thought experiment and theoretical.

The writing above represents an “A” set of solutions to the entire planet’s final exam.  You can turn it into your own A+ without any fear of plagiarism; like the policy of some colleges and universities, copies of final exams and mid-terms from other semesters and quarters are free and freely available.

Good bye, earth’s first World Administrator and ONLY ruler, commander, educator and corrector of all earth in two centuries, human who all God and His wise men lay prostrate for in heaven face down on the ground before their thrones.

No, I mean you, human, the one reading this now….I’m the one who REALLY much more than just intelligently loved you and all life….more than your parents, all ancestors, educational institutions, archangels and God and societies combined….

Standard
destitution, fraud, longevity, negligence, peace, poverty, STARVATION

International Fraud, Charity and Peace

In a world where tens of thousands starve each day, nobody can afford to win the peace prize…

Surely among the most beautiful traits of humans remains systematic discovery and reporting of economic, criminal, and sectarian social wickedness, evil and vain failure.  At this time complex intelligence capable of comprehending – and rightly and legally and effectively interacting with economy – variously develops.

40,000 STARVE TODAY; SUPPLIES FAIL

WHEN SOCIAL AND ECONOMIC REPORTING IS DONE WISELY IT PREVENTS LIFETIMES OF CONTINUED HARASSMENT, classism, racism, starvation and poverty.

When it is done against nations and armies – particularly before any war – it is perhaps heroism, altruism and even brilliance beyond means.

And when it is done from before elementary school through adulthood we all truly not only prevent crime, but elevate the true causes of war, terrorism and crime to prevent all starvation, deprivation and war, though every segment of society.

“In reporting the best and greatest of prizes, the best truth to the press is that it remains clearly and surely not a case of “who”, but of for “what” earth’s most public peace prizes will be awarded, and this is true because of globally critical daily deaths from dehydration, starvation, poverty and various government, church, finance, enforcement and industry and government fraud and negligence.”

African politicians, lawyers, bankers and check writing institutions in England – defrauding the living and the dead, those uninformed and not accurately and completely informed, and all your dreams.

For establishing international call centers in impoverished areas and near war zones, increasing the pinpointing the practicality of particularly promotions, sales and customer service companies to go abroad and bring phenomenal standard of living improvements and jobs, language and communications training and very rapid set up venues, plus international goodwill and publicity…

Not only in the areas of preventing deaths, but the nature and communication of rapid and efficient advances in establishing businesses abroad not only at the micro-loan level, but at the sales office level, with the sophistication to take the opportunity very precisely, plus ancillary Internet marketing opportunities that not only helped economies on a continuous and sustainable basis via Internet marketing and shopping, gave a stunningly precise idea of how quickly this could be done.

This year’s peace prize not only puts potentially any size company on track for that move abroad that brings continued efficiency, expanding markets and marketing ability, but puts potentially, impoverished families and producers abroad on track to vending and international distribution before the summer drought.

This year’s peace prize is awarded to – capitalism and what is most accurately called state capitalism – the cause of all modern poverty and war – think again.

But can effective reporting increase human communication and understanding and make more than a world of difference democratically for everyone?

Yours knowing “The Futility of Reformism”, for a “World Without Wages, Money, Poverty and War!”

Do not possibly vote for anything less.

“In general, British and Americans (and wizardry, sorcery, witchcraft, demonry) tend to punish the good out of people for what amounts to fear of supremacy because they know they do not live in a fundamentally good society, a world that is intelligent/wise enough to be good – that is a price paid for writing in this language – being challenged in a primitive way.  With other peoples, those more intelligent and good than humans, archangels and God are distributed differently, and humanoids do not confuse and pin goodness on one set of angels and evil on another.  You can assume that I exist to bring intelligence, wisdom and light to the earth wisely, and this last sentence exists because, particularly in the 21st century, your mind, hearts and social programming is too limited to follow me at all, so I showed you where we are going before we arrived.  And if this paragraph is not obviously true to you, or at least temporarily self evident, go on to another subject for now; and if it is, then attempt to understand this one paragraph in seven ways – write down 7 different meanings of this one quotation.  Do not take care of those who fancy themselves goddesses before they are good human beings, and those who possess men – avoid them!” – angelic “secrets” of nationalism, law

Standard
Wisest changes in national administration that save lives and improve life wisely.
compassion, crime, economic policy, government policy, news, poverty, STARVATION, unemployment, war, wisdom

Russian: Мир администратора: экономические, военные, политики занятости – Завершение голод, нищета, преступность, терроризм и всем войнам – Заработок А для десятков тысяч лет

 

Глобальное администрирование: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, занятости, здравоохранения, вооруженных сил ПОЛИТИКА – ЗАВЕРШЕНИЕ голода, нищеты и войны

Стоит на государственные, частные универсальных вопросов:

1) ликвидация смертной казни.

Увеличение использования санкций эту сумму к изгнанию (такое наказание, особенно если принимать в глобальном масштабе и между культурно, сделал разницу не только в новых личной жизни, но большую осведомленность и жизнь для всех, так же как и увеличение скорости передачи данных в развертывании и боковая Трансферы работу, чтобы новые места для сотрудников) и в Большом ограничении территории; нации и суды будут эффективно признать, как будет больниц и учебных заведений, что вина за преступления. несчастных случаев и “Акты Бога” остается как обязательство государства, нации и планеты.

Когда государство признали виновным в не эффективно менять место жительства тех, кто просил нового жилья и занятости, особенно если это привело к преступлению, им будет предоставлена ​​вариантов перемещения, которые предполагают решение преступления остается более качественные услуги и возможности. Это означает, что ни один акт убийства не будут допускаться, а не в защиту, ни по любой другой причине; не как акт Штаты, ни наций, ни «случайностей», ни медицинской процедуры. Всякий раз, когда это для какой-либо причине нарушено, со стороны военнослужащих, гражданских или профессиональных кадров, штраф в размере до изгнания и и территориальной ограничения будут введены …. Этот тип чрезвычайных мер в отношении людей по-прежнему необходимо отчасти потому, что взаимодействие с бесконечными структурами данных небес и ада; и потому, что человеческая жизнь не состоялась достаточно свято и когда-либо разработанных до своего полного потенциала. Среди задержанных по этой причине всегда будет разрешено писать и быть зафиксирован и выразить себя при задержании.

Этот тип наказания за даже тех, кто осуществляет роль этого наказания (врачи проведения эвтаназии, прекращения жизни пациентов считается “мозг мертв), также будет изгнан и карантина и поднял на более высокий уровень соглашением затем обычно используется в Верховном суде. Это остается в силе до тех пор, такое решение не буквально созданы с помощью компьютерной программы, и, конечно, эти программы будут привлечены к гораздо, значительно более высокий уровень заблудших на стороне территориальной ограничения, изгнания, переселения и возможности для опубликованной выражения, “Писания Пленники … “. Объемы заключенных, задержанных, заключенных, кто в тюрьме. Для тех, кто еще есть проблема с этой заключение рассмотрим все рассказы о том, что составляет в убийстве и убийстве с других случаях, и что в мире, где от других времен являются по разным причинам, воплощенных, мы должны либо провести и задержать или признать, что их наказания суровее, и поэтому мы на самом деле может каким-то образом попадают к ним ….

Ад на бесконечном расстоянии и на небесах в качестве неопределенного пространства, по существу, бесконечные структуры данных; не единственный человек ребенок в истории все земли действительно хорошо поднял на Земле от какой-то точки зрения и, очевидно, (знаю ни кто вырос и есть только фрукты, и получил пять полных лет молоком матери …., и это не считается семейной благословение и спуск / восхождение от Божественного происхождения); всегда ошибаться в сторону сохранения жизни и выражения – если человек может написать достаточно хорошо, они достаточно нужным. Знаете, конечно, это условие не является “не конкурс” за то, что правильно; хотя это может привести к бесконечной дискуссии и исследования и имеет в течение тысяч лет, что этот отрывок предполагает пребудет вечно, вечно и в прямом, и без исключения. Земля имеет достаточно фотографий и фильмов и акты насилия, терроризма и смерти …. Есть графические картины того, что в большинстве стран являются незаконными штрафы смерти, они могут быть использованы для различных целей, а на самом деле доступны для детей, использующих Интернет ….

2) решительные и глобальная поддержка федеральных и глобальных программ миллиардов новых рабочих мест в течение времени в худшие районы Земли, чтобы вдохновить землю, чтобы правильно и решительно прекратить все голод, недоедание, голод, безработица и войны одновременно исключительной международной например, для тех, кто будет иметь участие в войнах, преступности и терроризма.

С международной образовательной, энергетической, горнодобывающей, строительной, санитарии, сельского хозяйства и трудовым договорам, мы будем увеличивать продолжительность жизни людей по всему миру, и качество жизни. Стимулы будут даны на постоянное место жительства и урегулирования консультантов, администраторов, менеджеров и сотрудников к тому, что для них новые области в глобальном масштабе, расслабляющий пребывания и паспортные ограничения и требования, чтобы вдохновить пример, что суммы, не только принося новую жизнь в худшие районы Земли, но и улучшение области на земле, где племена и жизнь стала увеличиваться обитаемости и спаривания, продлевая жизнь человеческого генома и продвижение лучших обычаев и практики Земли, включая наличие местного искусства и продуктов, недвижимости и возможностей с прямым интернет-маркетинга и микро кредиты очень малых предприятий наиболее важное значение для улучшения качества жизни с более прямыми возможности для бизнеса.

3) Полностью бесплатное медицинское, стоматологическое, видение, здоровье и уход за ребенком.

Это означает, что вы можете ходить в медицинском учреждении и получить медицинскую помощь, без сомнения, в качестве свободного права, за то, что человек существо. (Тогда это будет проще не только для всех, чтобы получить гуманной помощи, но для людей, чтобы воплотиться без идентификации. [Так многие плакали и были обеспокоены чудес, болезни, болезни и молитвы … .Это предложил закон небольшая часть что он принимает по всему миру, чтобы ответить на эти ….]).

4) Увеличение скорости передачи данных для сотрудников между городами, государствами и на международном уровне; это листья для исцеления городов, государств и народов; люди будут предоставлены очень легко бесплатным доступом в Интернет, чтобы общественные работы.

С увеличением объема трансфертов, войск вращения и возможности для переселения помогает дать людям, и те, ищущих работу Свежие начинается и новая среда, которая может, с хорошей местной поддержки, и это означает, что они более ответственны, имеют реалистичную доверие к системе, и быть более живым, Эти боковые переводы и акции будут выступал по всему миру.

5) бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Все автобусы и общественный транспорт бесплатным для всех, чтобы использовать – увеличение доброту и милосердие общества, чтобы те безработные могут более легко найти работу, пожилых и бедных, как школьники, все это может ездить на автобусах и трамваи, троллейбусы бесплатно, и может более свободно найти то, что им нужно, и просматривать сайты своих городов и государства, и более милостив показано для туристов и посетителей. Оплачено с увеличением газового и энергетического налогов.

6) Глобальные образовательные программы, освещение в СМИ и реклама, “что” такой экономической политики будет способствовать, чтобы упредить “, которые” из всех историй и спорта, моды, общества и покрытия знаменитостью.

Это государственная политика и пресс-релизы, не сокращенным свободы прессы не на всех предполагаемых. Когда акцент прессе фокусируется на самых важных политики и практики в мире, мы перейдем к новой эффективности в продвижении передового опыта и идей.

7) Улучшение жилищных условий для тех, кто живет на улице, и с меньшим количеством правил …. Неиспользованные гостиницы, квартиры и дома будут куплены для использования бедных и тех, кто ищет работу.

Это означает, что правительство жилья и идентификация будут доступны более свободно и легко, и что те, кто не обладают этот будет дан приют и вегетарианскую пищу и воду и одежду и помощь в поисках работы в любом случае. Содействие разработке политики, которые являются истинными более чем на одном уровне – биологически и социально, поддерживаемые религией и наукой удовлетворения потребностей человека, а не для прибыли, мы заручиться поддержкой всех времен. При возникновении депортация, международные соглашения будут депортировать странам, которые индивид никогда не проживали в.

8) Vegan, вегетарианская и, в частности Fruitarian и другие пожертвования пищи центров предлагается, и общественный посадка съедобных плодовых деревьев вместо декоративных растений, поощрения и отчислений и маркетинга для производителей овощей и фруктов; объект будет для магазинов, чтобы иметь возможность отображать и предлагают основные продукты питания бесплатно в какую.

При условии, больше доверия и безопасности для всех людей, все больше и мудро выиграл веру в обществе и доверия в наиболее основных и просто, как и это уменьшило отчаяние преступления и принес процветание в глобальном масштабе.

9) Увеличение надзор за благотворительность, благотворительности и пожертвований центров; увеличился охраны рабочих мест и стоя исправлены (это представляет собой форму чести, что ангелы и Бог стремиться к, традиция во все времена стоит повторного обществу), убедившись, что списки доступных продуктов питания, жилья, одежды, медицинского обслуживания и пожертвования центров до дата, эффективно оптимизированы и доступны публично.

10) Все медицинское обслуживание и здравоохранение будет бесплатным, как будет все экстренные службы (там будет снижение составляет страхование и записей, и это будет заменено с усилиями по улучшению жилищных и услуг и международные возможности трудоустройства, часть Смысл этого в том, что оплачивать-как-вы-го система учета будет заменен свободных товаров и услуг).

11) Свобода для тех, кто осужден марихуаны и алкоголя правонарушений и ретро-активного ликвидации их предложений; Бремя найти лучший занятость и жилье для тех, кто совершает преступление, и устранение клеветническую Public Record доступны в Интернете будут отдыхать с государственными, национальными и частными учреждениями.

12) популяризация поста, стоя исправить, стоять на страже и в частных резиденциях, предприятий и школ, с попытками сделать конкурсов в этих областях и благотворительности, филантропии и некоммерческих PREEMPT спорт, мода, индивидуальность … “что”, “почему “,” где “,” как “,” когда “историй стоит перед” кто “.

Это часть не только лично делать то, что альтруистическое, благородный и право; мы четко попытке повторной инициализации самые структуры данных Богом, Ангелами и все, что существует в миф, легенда, религий, так что они поддерживают идеализм, и принести лучшие опекунов и все будущее на землю сейчас. Итак, вы видите, что независимо от того, ваши убеждения относительно этих и других социальных проблем, наша цель состоит в том, чтобы повысить уровень правовой и мирного реинвестирования не только все, что существует в вере и теории, но все, что вы верить и и знать, чтобы быть правдой. Так что, если вы считаете, что все, что люди, выдвинутые в религии и искусстве существует только в письменной форме, а ум человеческий, наш объект является выполнение идеалы этих элементов в практике во всем мире; если вы знаете, что Бог от всех дел Своих, имена и Ангелы существуют, и конечно же, наша миссия заключается в вдохновить землю, которые по праву делает их существование и чудеса непрерывный ведь на земле …. (Итак, вы видите, что эти меры могут четко составит глобальной поддержки заповеди, “Не убий”, а также заботиться о всех и все, как вы бы себя в ясных и простых способов, таких как жилье, занятость, уход за детьми , предоставление продуктов питания и одежды, а также окончательной ликвидации денег и системы заработной платы не менее, чем на глобальном уровне).

13) Все интернет-маркетинга, продаж, доставка легализована для всех поставщиков.

Военные и гражданские силы будут развернуты, с глобального соглашения, в качестве первого приоритета, обеспечивают Интернет-маркетинг для поставщиков в странах с самой низкой продолжительностью жизни, беднейшие страны, так что их местные продукты, недвижимость, искусство и инвестиции будут доступны, сокращая путь к ответственному и благотворительной глобальных инвестиций.

14) Религиозные организации оставить свои двери открытыми 24/7 для всех и любой или теряют налоговых льгот.

Им рекомендуется размещать охранников и помощников и работать непрерывно до конца все голод, недоедание, бедность, безработица и войны. Фотографии и плакаты и статуи людей не рекомендуется, за исключением, например – сделать снимки поддерживать практику и стиль одежды, уход и платье, которое делает разницу. Как и в некоторых крупных городов, районов будут сохранены для практики, которые пользуются популярностью, такие как гимназиях с общественными душевыми, различные диетические и социальных практик; Однако ожидается, что с решительным глобальным действиям и быстро растущей популярности, лучшие альтернативы для всех станет экспоненциально очевидно, каждый.

15) Больше рабочих мест предлагается для людей, прямо из средней школы, и лучшее исполнение студентов награжден состоянии при каждом вузе и средней с волонтерами и возможностях трудоустройства.

Лучшие исполнители не только поощряются лучших возможностей для трудоустройства, но также рекомендуется иметь детей рано способствовать евгеническое и генетическое усовершенствование. Страны и народы, которые не так тесно генетически связаны, поощряемые глобальных свободных транспортных и расчетных бонусов, чтобы дети больше детей, особенно в странах, которые не были вовлечены в мировых войнах и которые не использовали и не подумаете, укрывательство ядерного оружия и которые не являются в Война.

16) Все ссылки на “гордость” и “негативные эмоции” берется из полиции, военных и других рекламных объявлений и рекламы.

Это очень ясно, что предание гласности этих проблем составляет укрепления их исполнителей и сторонников, великий грех и плохие экономики. Так ли реклама, что люди чувствуют и думают – это частные вопросы, не будут обнародованы. Это является частью вторжения личностных структур данных, которые очень, очень неправильно, совершенных целые человеческие существа и народы причин без возможного знания и реализации относительно того, что имеется в виду, в частности, в всех структур данных, которые представляют биологических людей.

17) Организация Объединенных Наций и правительства будут пытаться закончить все границы в глобальном масштабе и сократить количество наций и потребностей в поездках; международные законы будут модифицированы таким образом, предотвратить депортацию к нации происхождения; путешественники должны идти на вместо того, чтобы вернуться.

18) Это будет сделано ясно военного и гражданского персонала, что переводы и дипломатической службы означает, что они не вернутся к своим народам происхождения; они могут переселиться в стране, что они назначены или пойти на место, которое они никогда не были раньше.

19) Гражданские права случаи всегда выдвинутые государством – основным приговор изыскиваются в том, что компании, которые, как было показано нарушают гражданские права будут находиться под новым именем и управления, и с учетом ретро-активного действия класса против владельцев, руководителей и сотрудников ,

20) Когда Мольба сделки производятся, которые включают реституцию, обещает выплатить должны быть сделаны родственников / друзей подсудимого, иначе предлогом сделки не допускается.

21) Суд присяжных гарантируется даже для тех, кто не может себе это позволить лично; Государство не может постоянно принуждать обвиняемых к судебной сделки, принимать уменьшенный заряд и не решит “виновен” и “не конкурс”, ни требовать от них брать уроки в понимании судебной системе и получить стигматизации психической экспертизы, если они отказываются сделки о признании вины.

Это долго, давно пора, что люди понимают, что их проблемы наиболее точно вызвано невозможно экономических и социальных условий, а что более точно “Деяния Бога и ангелов” Данное обстоятельство Земли; семьи и соседи натравливают друг на друга в социальном плане. Все случаи, которые привели до детективов и полиции должны быть дополнительно изучены, и сослался и переданы в исправленной юрисдикции тех, кто принимает жалобу.

22) часть значения этой политики является то, что потенциал все было недооценены с начала времен, мы продвигаем, что составляет рода, сострадания обработка, переработка, свободы и поиск наиболее продуктивных мест для всех, чтобы работать.

23) В рамках подготовки к полиции, органов, адвокатов, судей, политиков и лиц, избранных на государственные должности, они должны тратить время, как заключенных в тюрьмах, тюрьмах и психиатрических учреждениях. Кроме того, они обязаны стоять все время без пищи, а их выступление на это требование будет очень общественности, включая количество времени, они могут управлять идти без пищи, воды и стоять.

Никто в государственной службе, не на национальном, ни на глобальном уровне, не освобождается от этого требования. Смысл этого требования в том, что все владельцы, администратор, руководители, президенты, премьер-министры и у государственных должностных лиц обязаны терпеть худшие санкции, которые их учреждения могут предложить; они не могут иметь прокси стоять за них, и не будет просто ограничение в своей резиденции принимаются. Ангельские праведно и благочестиво жили прокси не может стоять в биологически существующих людей на земле. Эта политика также означает, что те, кто были собственники и менеджеры, главные акционеры и владельцы также поощрять для рекламы и многих других причин, чтобы добровольно терпеть самое худшее штрафы общество может предложить; попытаться жить на улице и в учреждениях общественного благосостояния и обеспечения рассказы и фотографии, связанные с опытом в глобальном масштабе.

24) государство должно стремиться действовать более равномерно в случаях. Судьи, адвокаты и суды стали обычным акты, где символично и драматические одеваются играется и плохие и неблагополучных оценки и “правители”, которые не дают последовательные и объективные вердикты и эффективного учета образования и свидетельских показаний и действуют на предупреждения и проблем жертвами и обвиняемым.

Ответчики не может быть предотвращено говоря; они не могут молчать. Создание возражений в устной и письменной форме явно вызвать для дальнейшего расследования. Горячность возражения вызывает расследования независимо от обвиняемого – ошибка на стороне государства, чтобы сделать образовательные и другие альтернативы и жилищно-возможностей, доступных, а также увеличение расследование отношений и тех, кто участвует, даже если не непосредственно связан с обвиняемым и тех, предъявления обвинения.

25) Местные, государственные, национальные, международные и глобальные голосование будет быстро и решительно увеличилась на всех и каких-либо проблем, и интернет-голосования.

Цель этого голосования и обратной связи, в конечном счете означает, что люди голосовали в какой тип товаров и услуг будет способствовать; стоя общественные компьютеры будут постоянно доступны для голосования, и голосование и другие права, не будут приниматься от преступных причинам. Стандартные и претензии на рекламу, с целью повышения качества и безопасности всех продуктов и простота маркировки будет объективным.

26) Алкоголь, огнестрельное оружие, сигарета, марихуана, бензин и соответствующие налоги продукта будет увеличена, чтобы заплатить за этих инициатив; Целью производства в конечном итоге будет производить самые высокие товаров и услуг качества для всех без цены, так что люди предпочитают более образ жизни, и они легче достичь.

Энергия и приверженность, которая входит в зависимость и одержимость, привычка и коллекция будет легко и разумно направить на более качественных услуг и возможностей, которые вдохновляют все к лучшему миру убедительно. Это всегда предположение, что каждый так называемый несчастный случай, каждый тип дисфункционального поведения, на самом деле призыв к лучшему обществу, от болезней и генетических дефектов с преступностью и наркоманией.

27) Цель этих местных, государственных, провинциальных, национальных, международных и глобальных стратегий и стимулов для обеспечения мирного, правового и демократического образования, чтобы увеличить продолжительность жизни и покончить со всем голод, недоедание, голод, безработица, нищета, преступность, терроризм и война; это означает, что мы пытаемся практически вдохновить мир без заработной платы, денег, бедности и войны.

28) Новые праздники будет создан, которые включают пост, стоя исправить, стоящих на страже, Фрукторианство, веганство и конкурсы государственных письма.

Они будут оснащены фотографий, информационное агентство и освещение в СМИ, стоя с оружием, высоко над головой, стоя всю ночь, и общественное признание тем, кто не есть и использовании ресурсов. Мы ищем праздников, которые означают сокрушение, выбирая воздержаться по многим причинам, человека святости, с личной и общественной записи поста, как если бы это был знаменитостью, общество и спортивные покрытия.

29) Магазины будут рекомендуется проводить основные продукты бесплатно, и все больше и больше продукты будут доступны без предъявления обвинения данного государства и частного поддержки.

30) Здания для государственного жилья будет укомплектован и сконструированные таким образом, общественные компьютеры (и компьютеров и общественных объектов, что люди могут использовать, стоя, в том числе в ресторанах) доступны для жителей для всех служб, как будет библиотек и увеличение государственных объектов, обеспечивающих все мыслимые вид медицинской помощи. Цель: снизить потребность в повторном местных поездок для рабочих мест, медицинской помощи, обыски жилья, еды, одежды, чтобы уменьшить использование топлива и увеличить сострадание, простоту, человечность и простоту обслуживания; Государство и нация будет приобрести и использовать пустые здания для жилья не только, пока все бездомность не будет устранена – пока не готов избыток производственных мощностей во всех городах для иммиграции.

Примечание: Если вы стоите за все эти политики, на самом деле стою исправить. Часть того, что вдохновляет успешной реализации личных, государственных, национальных и глобальной политики не просто быть эвфемизмом о стоя исправить, не только стоя исправить идеологически, но на самом деле физически стоял исправлена ​​так долго, как вы можете и обучения и популяризации как эффективно и быстро, как это возможно. Один Ожидается, что люди и реклама будет перенаправлять свою энергию на решающих примеров национальной и глобальной политикой, которые действительно делают разницу. Это означает, что вы можете немедленно принять это письмо как ваши собственные для любых и всех целей, и могут свободно подружиться со мной и добавить любые политики, которые вы оцените.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Будучи вовлеченным в этот вид деятельности означает, что вы подвержены тому, что суммы, подлежащие жизнь и смерть предложение во всем, что вы делаете, и может быть … .Это как строить космический корабль, и принимает чрезвычайно разнообразный экипаж, и все экспертиза и знания, любовь и способность, что вы владеете. Это означает, что по меньшей минимального стандарта, каждый параграф и каждый приговор вопрос жизни и смерти; Политика это означает, что спасти тысячи жизней правильно принят.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ЯЗЫКУ И ЗНАЧЕНИЕ: английский, американский, австралийский, Новая Зеландия … о письме, этики, точность, “структуры данных” и смысла. Рассмотрим “неправильно” поставив модификатор, который может либо обратиться к людям, человек, или окружающей среды, связанных. Письменность используется в данном документе не “естественно” достаточно хорош, чтобы по существу / легко дать точный смысл без сложных / составных предложений и заявлений программирования, которые составляют слово «дело» в Pascal / C +. Одно из толкований во взаимодействиях между людьми и ангельскими, божественных структур данных является то, что сама среда изменяется … Вы буквально не совсем живущих на одной земле, на самом деле не в том же здании, не в буквальном смысле, имеющих такой же “в” с такой же люди, и все, что представляет их данные определенных действий.

Вы имеете в виду весь мир для меня ….

Это означает, что то, что “реально” в различных смыслах изменений. Один простой способ смотреть на это, что вы просто имеют различные опекунов и физической Земли, материал земля не изменилась. Другие более или менее реальным для вас в зависимости от того, кто они запрограммированы воспринимать вас быть, как вы манипулировать ангельски и другими способами во всех структурах данных представляют вас, и его перевод на землю. Это не совсем верно на практике. Правда, составляет вдохновляя интерес в месте, в здании, и люди, которые способны сделать целые экземпляры месте и строительство в нем поддержания жизни.

Давайте реально ….

На самом деле заботясь / заинтересованы / очарован / занято в указанных сумм тему, чтобы быть популярным в очень академической и небольшой общины, можно легко поспорить. Это не тот случай. Тогда просто рассмотреть этот тип и убытках как это означает, что необходимо, чтобы победить “благословение и милость” из всех когда-либо существовавших в текущих усилиях Земля является гораздо более зависеть от способности земной использовать то, что был выигран в последние сотни лет в промышленности, технологии, коммуникации, поставка и строительство, чтобы внести изменения в цивилизации, которые экономят миллиарды жизней в течение долгого времени, в том числе те, такими как бесплатный общественный транспорт, жилье, веганский / вегетарианское питание и одежду, которая не только помогают людям найти работу и позволить себе более радушное планету, но спасти людей ходы, которые делают мир, что в более разумное, более безопасным, здоровым и свободным.

Пример 1: Destroy (публично) и восстановить несколько зданий, чтобы положить конец терроризму; более эффективно использовать оставшиеся свойства для улучшения условий жизни и глобальной коммуникации и писать. Когда дети в детском саду, вы можете дать им надежду на то, что публикация журнала с семи статей или небольшой книге, играть или история их цель в жизни временно … и стоять на страже и признаю ошибку для этого и многих других причин публично и в частном порядке ,

Вдохновлять всего мира, чтобы положить конец терроризму путем национальных и глобальных решительных инвестиций в устойчивое экономической инфраструктуры за рубежом; Глобальная акт доброй воли беспрецедентным и образцом для подражания. Для некоммерческой планете, который не приблизились к праву вдохновляя всех народов, сделать свой рекламный акцент на то, что происходит на самом деле, реальные истории, а не фэнтези, научной фантастики, романтики, общества, игр и видео игр, и сделать земной спорт номер один реальный международного и глобального сочувствие, которое заканчивается столкновение идеологической лицемерия и недостаточной благотворительности, а в эффективной и неоптимальной экономической инфраструктуры, безопасности и обеспечения и возможностей, в частности, переехать в новые районы, откуда нет возврата.

Пример 2: Многие обеспокоены, возражать и решают, что они любят вещи, как они есть за то, что составляет последовательность и практики бухгалтерского учета, стабильности и создали достаточно хороший контроль. Книги были совершены по этим темам, а также математики, экономики, политических партий и других наук и верований многих видов. увеличивая тарифы на международные передачи возврату не подлежит и, с исключительным хороших публичных заявлений буферизацией планирования, значительно увеличить хорошие рабочие места и услуги по всему миру. Это действительно лучше менять и двигаться чаще – даже если это идет вразрез с своим инстинктам и практики, даже если это трудно. Часть правды в том, что это лучше, потому что это и приносит вам больше жизни, много, много раз больше жизни и таким образом, вы действительно не можете рассчитывать. Вся эта планета не даже близко, никогда не было, даже когда чудеса написано и раньше. Это означает, что все вышеуказанные предложения должно быть сделано очень решительно, и штраф за невыполнение их должно быть изгнание. Если нынешний президент или премьер-министр пытается привлечь миллионы новых рабочих мест к этой нации и наиболее бедных районах Земли сразу с новой программой рабочих мест и не удалось, он должен закончить свой срок в Скандинавии, например.

Выше пункт представляется достаточным доказательством, аргумент, предложение, если вы не представлять письменные замечания и вопросы, учитывая нынешний формат.

Standard
crime, economic policy, fasting, fruitarian, genocide, poverty, STARVATION, tragedy, vegan, war

Russian fasting: Заслуженный признание, знаменитости, популярность, важнейшими жизненными вопросы и пост – Победа в более чем недели

Заслуженный признание, знаменитости, популярность, важнейшими жизненными вопросы и пост – Победа в более чем недели

Пост может спасти вашу жизнь

Когда люди зарабатывают глобальной знаменитость и популярность, истинные причины для людей существ может показаться призрачными – инвесторов, актеров, моделей, политиков, тех, кто успешно благотворительности, бизнес, авторы, спорт, Бог, писатели привлечь внимание и внимание по многим причинам – еще зарабатывать свой путь к основным темам, которые делают разницу в решении мировых проблем может показаться, что легче, чем зарабатывать следующий главной странице рекламу на светской хронике и людей. Жизнь в письменном виде ожиданий тех, кто верит, будучи мудрым изменение, которое вдохновляет величайшее благо во всем мире очень легко.

Как-то выдвигает случай для решения глобальных проблем мира за следующим заявлением моды на журнал; выражает общественный необходимость прекращения голодания, создать больше возможностей для легких работ, чем их являются заявители и разумно и не-combatively прекращение всех терроризма и войны как-то не очень популярный ничего социальный акт, то платье, сплетни, события спорта ничего роман ….

Больше, чем просто говорить, политика, реформизм – оказались решающими достоинство ….

Это письмо свидетельствует о том, что прежде чем читать о следующем знаменитости, общественного деятеля, ТВ и кино актер и плакат / счет платы / публикации рекламы красивый и даже популярны, и “общие” люди использовали для продвижения товаров и услуг для получения прибыли, вы спросите себя: Разве они заботятся достаточно об этом продукте для получения прибыли на самом деле остановить еды; делает это священник уход достаточно о Мессии, который постился 40 дней и сострадания, чтобы быть строгим вегетарианцем и публично обходиться без пищи и вдохновлять свою паству, сделать это; сделать популярных актеров, которые иногда поддерживают несколько причин, чем эффективно использовать платье и макияж и торговые улыбается социализации для журналов и СМИ примером дисциплины и убежденность в том, сидеть на диете, не едят публично и в частном порядке; это то, что лидер сопереживая с бедностью и безработицей, стоя исправлены на улице с бедными и не едят даже на один день, и пытается выиграть действительно бесплатные услуги и экономики, необходимые для более чем популистский реформы и фото, что отходы время вашего сознания войти!

Тогда их забыть. Они не стоит иметь мнение о – экономикой, структур данных, идей и, как эффективно осуществлять их стоит вашего внимания и памяти.

Я предлагаю вам, что независимо от ваших убеждений и станции, особенно с учетом число кризисов puplicized лично и в глобальном масштабе, проблемы жизни и смерти, озабоченность по поводу голода, войны, геноцид, болезнь, смерть, Строительство и устойчивого экономического инфраструктуры и как лучше чтобы решить эти проблемы, голодание более реалистичным письма сделать выбор популярны для каждого. Простое реформа и забота недостаточно; действия, превышающие все приготовления к войне необходимы, чтобы превратить этот планету вокруг от встречных курсах опалы, падения с благодатью и бесконечных кризисов, терроризм, безработица, бедность и войны; не только в личной совести, но в связи с каждым вашим и всякой веры.

Пост не можете пропустить тему, чтобы написать о и популяризации крайней мере один раз …. независимо от ваших убеждений и практики. Причина проста – вы писатель – эта тема стоит!

Это стоит вашего времени, чтобы написать данному высокому стандарту, и делать долгосрочные выводы относительно увлечений, интересов и действий. Один исключительно добрый и мудрый стандарт означает, что вы всегда пишу, чтобы разница жизни и смерти; Вы используете свои навыки Интернета, чтобы попытаться спасти жизнь и принести лучшее для всех стран. Это одна разница между велосипеде общественного мнения называют “лидером” и призывая все, чтобы люди думали о себе и быть правильно образованным. Если это становится противоречие для вас, то пишите мне.

Наиболее важными и существенными раз в истории, чтобы сделать эти глобальные реформы, эволюционные и мирные, правовые, демократические революционные изменения сейчас, когда промышленная революция и глобальные коммуникационные на сотовые телефоны и Интернет сначала делает вопросы и доступность товаров и услуг, наиболее популярных для всех, и каждый. И если мы действительно не снизить безработицу, прекращение войн и терроризма и недоеданием и нищетой сейчас, с Интернет, то практически эта планета падает от благодати – еще одно сообщение и коммерческие технология была использована на планете и не в состоянии выполнить мудрее и практические надежды и ожидания, молитвы и добрых слов, например, 40000 люди, которые умирают от голода сегодня и умирают в “несчастный случай” и преступностью и терроризмом, потому что вы не смогли даже пытаться решить проблему в письменном виде. Обложка эту базу сегодня.

Человек, это не только ваш шанс, это шанс истории планеты. Не тратьте его. Я прошу и умоляю вас, и для вас, и более всего человечества.

Пост и едим, решения / практики, которые люди делают каждый день. Это часть того, что делает это вопрос жизни и смерти. Только первые три причины ниже марки натощак важная проблема не только для всего живого, но всей истории и все верования в отношении всех эта планета когда-либо был, и может когда-нибудь во всех структурах данных.

Универсальные Причины воздержаться, чтобы показать раскаяние постом:

Для положить в Бога в Книге Жизни

Чтобы быть ближе к (приемлемого, образцовое, благословил, необходимое, критическое, один он рассматривает всю историю и жизнь от, на бесконечные миссии с / на) Бога, Всевышнего, Аллах Всевышний, Эль-Шаддая, Эль Элион, Адонаи, Господи, Господь Нисси Иегова-Raah, Рафа, Самма, Иегова Tsidkenu, Mekoddishkem, Эль Олам, Бог, Qanna, Ире, Иегова Шалом, Господь Саваоф
Для задним числом реформировать историю, избегая всех войн, голода, смерти для всего человечества, Бог приведет (ы) и Архангелов, и те, с других планет на Землю и переосмысление небо, ад, чистилище и землю, и его взаимодействие с жизнью и Вселенной вечно, и вечно

Чтобы быть как и ближе к и достойным архангелов
Для мудро быть достойным внеземной разумной жизни
Чтобы быть независимым, самостоятельный
Чтобы освободить экономику опекунов
Чтобы быть мудрее, чем те, кто предсказывал / прогнозируемой / контролируемый небо
Для переориентировать свои действия и интеллект
Чтобы быть чистым сердцем, телом, умом и духом
Чтобы жить вечно, мудро и разумно
Чтобы сделать чудеса с умом
Для отказаться от пути на земле
Для более невинно, справедливо и эффективно понять “структуру данных” и “Экономика”
Чтобы быть ближе к миротворцам
Чтобы быть Мессией
Чтобы избежать духов и существование тех, кто погиб в бою
Для переориентировать свои цели на будущее и на небесах
Для того чтобы стать пророком
В знак протеста против войны
Чтобы показать представление
Чтобы быть добрее и кроток духом
Чтобы быть мудрее, чем те, кто предсказывал / ожидается / контролируемый вас
Потому что свобода действий лучшая часть доблести …, чтобы избежать насилия
Чтобы показать уважение к мертвым, так что их духи попадают в рай
Чтобы дать вашей системе отдохнуть от еды и переваривания
Для этого лучше ожиданий ангелов, Бога, пророков и людей
Отказаться от вредных привычек, грех, порок и потребительство
Для эффективного похудеть
Для того, чтобы немного отдохнуть от еды и потребления
Чтобы сохранить себя священным и святым, что вам избежать плотоядных пути общества и тех, кого вы знаете,
Чтобы сэкономить деньги и быть более экономичным
Чтобы быть лучше, чем кошерное … менее действительно больше
Чтобы избежать широкие ворота привычного питания и обжорства
Чтобы установить себе отдельно от всех и любой
Чтобы собрать лучшую сделку со всем, что вы есть, были и, может быть
Для удовлетворения большие различия, перевоплотился людей и Бога на земле
Чтобы быть примером для всех
Чтобы выиграть и вдохновлять любить по-настоящему
Чтобы соблазнить и вдохновить лучшее обслуживание
Для очарованием, видя, как появляется мир, чтобы изменить
Чтобы понять теорию относительности, свое место в экономике и структур данных
Чтобы преодолеть зависимость
Как модификации поведения, наказание
Чтобы вдохновить социальные изменения
Чтобы показать, что вы цените душу, дух
Для того, чтобы что-то очень хорошее, чтобы писать и говорить о
В чистом вызов
Для установки в одежду, которую вы носили, когда вы весили меньше,
Чтобы быть свободным капитализма и средством обмена
Чтобы быть модель и актер
Как дружеского соревнования
Для развенчать мифы о питании
Чтобы узнать что-то новое
Чтобы быть добрым к животным
Чтобы освободить структуры данных из вас выделительные органы
Для анализов крови
Чтобы преодолеть слабость
Для того, чтобы жизнь медленно и легко
Чтобы бросить вызов себе, видя, что вы можете сделать во время поста
Для того, чтобы истинную радость и дать радость ангелов
Для приведения небеса на землю,
Для перевоплотиться и ожил
Чтобы вдохновить любого, чтобы узнать, что вы достойны
Чтобы быть уникальным
Потому что научные исследования показывают, что в начале поста приводит к более длительный срок службы
В буквальном смысле быть выше Бога таким образом,
Чтобы быть чистым, без нечистых духов
Чтобы быть достаточно, чтобы изменить историю справедливо хорошо
Так что ваша биология может быть достаточно хорошо, чтобы использоваться, чтобы исключить ангельски
Чтобы вдохновить других быстро и без пищи
Чтобы быть достаточно хорошо, чтобы действительно Скопируйте эту страницу и продвигать его
Так что вы можете быть достаточно хорош, чтобы знать, что это письмо является бесплатным, и вы можете относиться к нему, как ваша, включая публикацию его под ваши имена имя и пера
Так что вы знаете, вы нашли самый лучший и самый критический писать на изменение как весь ваш существование и земля, и теперь может действовать соответственно
Потому что отсутствие заставляет сердце стать более любящим
Чтобы узнать разницу между тягу и реального голода
Так что Бог и ангелы, и ваша семья может показать, что они заботятся и любят вас
Чтобы вдохновить других, чтобы служить лучше … вы их лучшая возможность для обслуживания
Для удивить себя, чтобы то, что вы можете сделать во время поста
Чтобы быть более точным, унцию на унцию, как существо
Чтобы быть более точным, в отношении ангелов и пророчества
Чтобы быть более приемлемым в качестве компании
Чтобы заменить свои собственные духовные гиды с самим собой и мудрее гидов
Чтобы выиграть больше бизнеса с неба, и ангелы, так что вы можете направлять других
Забыть о работе, спорте, макияж и надеть акт для других
Чтобы конкурировать за добродетель, а не власть
Так что не только ваши молитвы ответил, но что вы можете ответить на молитвы каждый
Таким образом, вы легче, когда кто-то несет тебя
Чтобы предотвратить операцию и болезнь, и пусть организму исцелить себя
Чтобы избежать принятия как юридические, так и нелегальные наркотики
Чтобы быть сексуально
Чтобы вдохновить любовь вашего супруга
Для быстрой для вашего мужа, жены, детей
Чтобы показать преданность
Чтобы продемонстрировать превосходство

Чтобы следовать чужой практику поста в частных и зарабатывать награду публично в небе

Так что ваша духовная аудитория будет иметь что-то хорошее, чтобы поговорить, подумать и медитировать на и общайтесь с вами в ретроспективном времени и других
Так что ваша жизнь не будет потрачено впустую
Чтобы выйти из “холодной индейки”, потому что это легче, чем диеты
Чтобы быть радикальным, революционным, единственный в своем роде, Maverick
Те, кто беден иметь больше детей … быть достаточно беден, чтобы потомство
Потому что естественная реакция на поста к спариванию более ….
К чести многих религий одновременно
Чтобы заработать этого писателя в качестве руководства
Чтобы уйти от всех плотоядных
Так что Бог решает не пообедать на плоти царей
Так что Иисус есть что-то лучше, чтобы сделать, чем сказать людям, чтобы есть Его тело, и назвать людей, которые не могут позволить себе Душ, Ванна лицемеры, потому что они не правильно знаете, как популяризировать передовой практики
Для обоих реформы и эффективно революцию религиозную практику
Чтобы вдохновить тех, кто работает для вас
Для поиска по ангельских структур данных для новых сотрудников
Чтобы раскрыть скрытые проблемы со здоровьем
Чтобы понять, что ангелы и универсальный экономика уже подготовлен
Итак, Он знает, что он был неоптимальным, чтобы сделать вино, хлеб и рыбу
Для реформирования историю всей Земли задним числом и не допустить миллиарды смертей
Для того, чтобы женщины забеременеть, как архангелов сделать, без секса
Для удовлетворения разумной жизни из других планет
Для перемещаться как пространство и время
Так что вы можете быть своим собственным гидом в небо, землю и на других планетах
Для переформулировать и перепрограммировать и переориентировать свою жизнь
Для более спокойно поразмышлять о прошлом и что будет
Чтобы выиграть милостей от тех, кто творить чудеса
Чтобы выиграть помощь тех, кто в небесах, в чистилище и других планет

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти причины не оптимально заказал для различных целей, и каждый может быть сделано в книге, и компьютерная программа, и даже ангел-хранитель, человек. Добавить к причинам в настоящее время и в любое время; они твои. Эти причины в быстро представлять пожелание, чтобы биологические существа быстро, и популяризировать пост. Вы можете сделать их в эссе тестов ….

__________________________________________________________

ОЧЕРК TEST для понимания ….

Если я делаю все новое, в том числе земли, как не он, что ни один из того, что предсказал и предсказал в течение тысяч лет, и читать миллиарды людей, на самом деле не сбываются для вас?

************************************************** *********************************

Тема письма, общение для эффекта, убедительной речью и императив:

От Прежде чем писать начал наиболее широко признанных письменной форме Земли на религии, диеты, сельского хозяйства, традиции, обычаи, практики маркетинга и социологии, есть самые основные соображения, касающиеся направленности и темы. Диетические проблемы существовали в момент события для всех видов, как сознательно, экологической, касающиеся наличия, милосердие и практики.

Писать о “поста”, בצום, Le Jeune, Na tešče, 禁食, 齋 – лучший вариант для заслуженной популярностью ….

В “науки” и математика, статистика и сравнительная биология имеют очень очевидно, были использованы для поддержки потребительство, доказать, что нынешняя практика является лучшим и оптимальным, и убедить покупателей приобретать товары и услуги без оптимального учета потребностей человека и передовой практики.
Пост и диета самые длинные стоячие темы, которые касаются всех биологическую жизнь. Спаривание и по уходу за ребенком и другие важные практики. Когда пост считается с поездками и урегулирования адвоката и совет, который принимает бизнес от стран, вовлеченных в военные и мировых войн и ядерного оружия, это вдохновляет Бог и ангелы и все опекунов прекратить заправки драматизм и прибыль геноцида, терроризма и военных конфликтов ; все более мудро вдохновил добродетель экономики, а не власти, столкновения, войны и управления.

Так как писателей и журналистов, редакторов и читателей, рассмотрим отношения между (натощак, диеты, семьи, кормление грудью) и все другие темы. Запись на военных, экономических, политических и мира? Рассмотрим их в древних и современных условиях в отношении поста и диеты; писать о не-земной жизни – они, конечно, есть пост, как необходимость, науки и практики; писать о чудесах, права и пророчествовать – это все пришли к диетическому прецедент, который участвует пост; писать о здоровье, профилактике заболеваний, мира в знак протеста – такие темы, как это все упали в посте в структурах данных, которые делают разницу для всего человечества. Одно из различий между реальной образовательной и убедительной письменной форме и продажи фильмов и видео в том, что вывод сделан очевиден: Это письмо существует, так что вы лично быстро и популяризации пост, и рассматривать это как бар мудрой, умной, сострадательной и чуткими поддержку общественности деятелей и знаменитостей. Вы решаете проблему, которая будет чумы землю до тех пор, как реклама, знаменитости, общественные деятели и «звезд» существует – они не заботились достаточно, чтобы быстро – забыть о своих маленьких историй, имена, действуя роли в кино, телевидение и Интернет.

Заинтересованы в самом деле меняется историю, творить историю, решении мировых проблем оптимально многомерных решений ….

Вы членом научной организации, политические партии, профессиональные группы в отношении закона, недвижимость, религия, инвестиционные, акции и облигации, драгоценные металлы …. в потенциальной структуры данных, все из них являются “сует” по сравнению заботе о том, что люди делают каждый день, заботясь о четко показывает вам выше и вне обычаев и потребительства, программирование социально-традиции. Напишите о, поощрять и обсуждать, лекции и дать правдоподобность и награда пост. Если религии попробовал этот один вид деятельности вне, и действительно допустил ошибку на стороне сострадания, доброты и мудрости и мира, мы должны были бы менее так называемый терроризм и война, по крайней мере, с помощью религии в качестве оправдания – один из главных причин, и взаимозависимы и зависимой переменной в поддержке войны.

Примите это внимание – как причине просто, для начала, писать о и популяризации пост. (Отсутствие изображения и имени делается так, что самый драгоценное время не будет потрачено впустую в непроизводственной информации ….)

Это ваш первый и последний шанс, человек; этот писатель стал свидетелем около 1000 существ перевоплотиться в 16 стран, около 100 раз больше, чем лица, поклонялись как Мессии миллиарда человек, в том числе Бог воплотиться еще не один раз. Прочитайте эту фактическую предложение опять же, это не тонет в первый раз.

Вы читаете это право в первый раз, но это не “утонуть в” как квалификации, заслуживающий внимания, даже как курс в начальной математике или языку, вы не понимаете, что это означает, прежде каждое ваше и любой учитель, профессор, президент, премьер-министр и лидер обоего пола.

Это ваш первый и последний шанс, человек; этот писатель стал свидетелем около 1000 существ перевоплотиться в 16 стран, около 100 раз больше, чем лица, поклонялись как Мессии миллиарда человек, в том числе Бог воплотиться еще не один раз.

К 2015 году мы в течение десяти лет поздно для эффективного и задним числом спасения жизней. Это означает, что вы должны делать то, что это письмо означает, конечно же, без оговорок, и желаю, что сделали это в детском саду, хотя и более, чем в конце биологической жизни.

Слово “пост” во многих языках (для использования в качестве хэш-тегов … на Twitter):

страх
الصيام
উপবাস
Сирни заговезни
禁食

Pust
Fastende
روزه
Vasten
Paastumine
Paasto
Le Jeune
Скреплять
Νηστείας
Азуми
בצום
פאסטן
उपावासीय
Éhgyomorra
Puasa
断 食
단식
Bepasninkaują
каламбур berpuasa
Faste
روزه گرفتن
نهوه
Посту
О jejum
Frictiunile
Смысл поста
Пошта
После
На tešče
Суман
El ayuno
Fastande
การ อด อาหาร
ORUC
Голодування
روزے
Чай, nhịn
Fasta
VAS
kreshmë
пост
dejuni
PAG-aayuno
xaxún
Тукса DUSA
kufunga
Чай
на tešče
Sawm
Пуаса
ymprydio
उपवास
פאסטן
pagpuasa
кусала
ઉપવાસ
Джен
кэВ Ю MOV
паса
ಉಪವಾಸ
ораза
ការ តម អាហារ
금식
ການ ຖື ສິນ ອົດ
Sawm
nohopuku
උපවාසයේ
ukuzila
உண்ணாவிரதம்
الصيام
উপবাস
Сирни заговезни
禁食

Pust
Fastende
روزه
Vasten
Paastumine
Paasto
Le Jeune
Скреплять
Νηστείας
Азуми
בצום
उपावासीय
Éhgyomorra
Puasa
断 食
단식
Bepasninkaują
каламбур berpuasa
Faste
روزه گرفتن
نهوه
Посту
О jejum
Frictiunile
Смысл поста
Пошта
После
На tešče
Суман
El ayuno
Fastande
การ อด อาหาร
ORUC
Голодування
روزے
Чай, nhịn
Fasta
VAS
kreshmë
пост
dejuni
PAG-aayuno
xaxún
Тукса DUSA
kufunga
Чай
на tešče
Sawm
Пуаса
ymprydio
उपवास
פאסטן
Мы не можем себе это позволить, социально, материально, духовно …. спросите меня, чтобы показать вам, как лучше вывезти все священные войны, терроризм и войну таким образом, чтобы ничего не стоят (время) и рассчитаны общая аудитория утвержден.

Standard
compassion, fasting, miracle, multiculturalism, poverty

禁食 صوم jejum El ayuno pag-aayuno пост روزه פאסטן puasa Fastan Fasting saves more than just lives….

禁食 صوم jejum El ayuno pag-aayuno пост روزه פאסטן puasa Fastan       Fasting saves more than just lives….

 

Fasting Can Save Your Life

When people earn global acclaim, celebrity and popularity, real causes for humans beings may seem illusive – investors, actors, models, politicians, those who are successful in philanthropy, business, authors, sports, God, writers get fame and notice for so many reasons – yet earning their way to basic topics that make the difference to solving the world’s problems can seem easier than earning the next front page publicity on the gossip and people columns. Is somehow putting forward a case to solve global problems a world beyond the next fashion statement on a magazine; is expressing a public need to end starvation, terrorism and war a less popular personal social act then dress, gossip, sports, personal romance…

More than just talk, policy, reformism – proven decisive worthiness….

This writing suggests that before you read about the next celebrity, public figure, TV and movie actor and poster/bill board/publication advertisement of beautiful and even popular common people used to promote products and services ask yourself: Did they care enough about that product for profit to actually stop eating; does that priest care enough about the Messiah who fasted for 40 days and compassion to be a vegan and publicly go without food and inspire his congregation to do so – particularly now that we apparently have the choice to fast and be Edenic fruitarians; do the popular actors, who occasionally support more causes than effectively using dress and make-up and vending their socialization for magazines and the media exemplify the discipline and conviction to diet by not eating publicly; is that leader empathizing with poverty and unemployment by standing corrected on the street with the poor and not eating for even a single day, and attempting to win the really free services and economies necessary to be more than a populist reformer and a photo that wastes the log time of your consciousness. Then forget them. They are not worth having an opinion about – economies, data structures, ideas and how to effectively implement to make a fundamental change in how goods, services, buildings and spheres of influence are used and controlled is worth your time, consideration and discussion.

Then on this score one might objectively assume that those from decades ago and thousands of years ago might win – they fasted longer in general and socialized and have base of the pyramid in time supremacy….

What are you putting forward in you writing and actions; what are you conspiring to improve….

Regardless of your beliefs and station, particularly given the number of crises publicized personally and globally, life and death issues, concerns regarding starvation, unemployment, war, genocide, disease, death, building and construction, sustainable economic infrastructure and how best to solve these problems, fasting is a more realistic writing choice to make popular for every. Write an essay on and popularize fasting; have NO doubt that this is worth your time even if you do so only academically! Mere reform and concern are not enough; actions exceeding all preparations for war are necessary to turn this planet around from a collision course of disfavor, a fall from grace and unending crises, terrorism, unemployment, poverty and war; not only in personal conscience, but with regard to your every and any belief.

It is worth your time to write to this higher standard, and make long term conclusions regarding hobbies, interests and action. The standard means you always write to make the life and death difference; you use your Internet skills to attempt to save lives and bring the best for all economies. That is one difference between cycling public opinion and being called a “leader”, and encouraging all people to think for themselves and be rightly educated. If this becomes a contradiction for you then write me.

The most critical and essential time in history to make these global reforms, evolutionary and peaceful, legal, democratic revolutionary changes is now, when the Industrial Revolution and global communication on cell phones and the Internet first makes issues and availability of goods and services most popular to all and every. Earth’s becomes retrograde after that, mostly historical, dreams and hopes of ending earth’s major problems become mere deadly over-optimistic forecasts – a slightly different display of spiritual and social existence.

You have a wise and intelligent issue to promote, that may not lend itself immediately to bright, optimistic color photo, yet is verified as good since before writing began, as well as by religion, prophets, Messiah, the medical profession, holiday and emergency practice – simply try and responsibly promote fasting, fasting as sport, contest, health measure, religion, private and even public example and discussion.  Maybe fasting is better in private, so that not any apparent reward and social acknowledgement is sought – to become accepted, it may be promoted in writing!

You prove earth is retrograd to new technology every time you fail to make the deal that makes the difference – having an extra biological child, assuring communication with those who make the difference socially and economically, and putting what is very long term (heaven and progeny) at least in what you expect is their turn reasonably.  Yes, after training technology is a convenience; however it really did not end starvation, malnutrition, hunger, war, terrorism, crime, poverty and unemployment – finding the best solutions to these problems takes decisive new direction, a quanta package of success and internationally negotiated government and private development contracts.

Human, this is not just your chance, it is the chance of a planet’s history. Don’t waste it. I beg and plead with you, and for you, and more than all humankind.

What you can do is popularize the best practices that have “paid” for thousands of years, and the wisest changes in global administration that can be good until after the end of biological life – and do this intelligently and eventually wisely.  In a world where most people work for financial gain directly and indirectly, try this out for free, like a junior high school class.

Can I personally contribute to ending all wars and terrorism by taking out a “religious” reason for these by promoting fasting, veganism and fruitarianism – is this one issue a pure win in theory?  Then try it in practice, use free public emails of news agencies, government and financial and trade, labor and religious offices to remove the opposition and enmity of life and contradictions of more than one religion by promoting fasting.

Most people get into trouble by over-eating when they break their fast and not being careful enough, and compassionately scheduling enough activities – if you cannot control this aspect of your life you fail to realistically set a bar to success in some ways.

Fasting and eating are decisions/practices that people make every day. That is part of what makes this a life and death issue. Only the first three reasons below make fasting a critical issue not only to all life, but to all history and all beliefs regarding all this planet has ever been and may ever be in all data structures.

Universal reasons to abstain, to show contrition by fasting:

To be put in God’s Book of Life

To be closer to (acceptable, exemplary, blessed, necessary, critical, the one He views all history and life from, on endless mission with/for) God, Gd, Allah, Hashem, El Shaddai, El Elyon, Adonai, Yahweh, Jehovah Nissi, Jehovah-Raah, Rapha, Shammah, Jehovah Tsidkenu, Mekoddishkem, El Olam, Elohim, Qanna, Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Sabaoth

To retroactively reform history avoiding all wars, starvation, death for all humankind, bring God(s) and Archangels, and those from other planets to earth and redefining heaven, hell, purgatory and earth and its interactions with life and the universe forever and eternally

To be like and closer to and worthy of Archangels
To be wisely be worthy of Extraterrestrial intelligent life
To be independent, the Independent One
To free up the economies of guardians
To be wiser than those who predicted/anticipated/controlled heaven
To refocus your actions and intelligence
To be pure of heart, body, mind and spirit
To live forever, wisely and intelligently
To do miracles wisely
To eschew the ways of the earth
To more innocently, rightly and effectively understand “data structure” and “economy”
To be closer to peacekeepers
To be a Messiah
To avoid the spirits and existence of those killed in battle
To refocus your goals toward the future and heaven
To become a prophet
To protest war
To show submission
To be kinder and meek of spirit
To be wiser than those who predicted/anticipated/controlled you
Because discretion is the better part of valor…to avoid violence
To show respect for the dead, so their spirits go to heaven
To give your system a rest from eating and digesting
To do better than the expectations of angels, God, prophets and humans
To give up bad habits, sin, vice and consumerism
To efficiently lose weight
To take a vacation from eating and consumerism
To keep yourself sacred and holy in that you avoid the carnivorous ways of society and those you know
To save money and be more economical
To be better than Kosher…less is really more
To avoid the wide gate of habitual eating and gluttony
To set yourself apart from all and any
To garner a better deal with all that you are, were and may be
To meet great ones, reincarnated people and God on earth
To be an example to all
To win and inspire love truly
To entice and inspire better service
For the fascination of seeing how the world appears to change
To understand relativity, your place in economies and data structures
To overcome addiction
As behavior modification, punishment
To inspire social change
To show that you value soul, spirit
To have something very good to write and talk about
As a pure challenge
To fit into clothes you wore when you weighed less
To be free of capitalism and a means of exchange
To be a model, and actor
As friendly competition
To debunk myths about nutrition
To learn something new
To be kind to animals
To free up the data structures of you eliminative organs
For blood tests
To overcome enervation
To take life slowly and easily
To challenge yourself by seeing what you can do while fasting
To take true joy and be given joy by angels
To bring heaven to earth
To be reincarnated and alive again
To inspire any to know that you are worthy
To be unique
Because scientific studies show that early fasting leads to longer life
To literally be above God in a way
To be clean, free of unclean spirits
To be good enough to change history rightly
So that your biology can be good enough to be used to rule angelically
To inspire others to fast and go without food
To be good enough to REALLY copy this page and promote it
So that you can be good enough to know that this writing is free and you may treat it as yours, including publishing it under your name
So that you know you have found the best and most critical writing to changing both your whole existence and earth’s and may not only act accordingly, but correct WriteHere so that they will have better copy editing
Because absence makes the heart grow fonder
To know the difference between cravings and real hunger
So that God and angels and your family can show that they care and love you
To inspire others to serve any better…you are their best opportunity for service
To surprise yourself as to what you can do while fasting
To be more precise, ounce for ounce, as a being
To be more accurate regarding angels and prophesy
To be more acceptable as company
To replace your own spiritual guides with yourself and wiser guides
To win more business with heaven and angels, so that you may guide others
To forget about jobs, sports, makeup and putting on an act for others
To compete for virtue, not power
So that not only your prayers are answered, but that you may answer the prayers of every
So you are lighter when someone carries you
To prevent surgery and illness and let the body heal itself
To avoid taking both legal and illegal drugs
To be sexy
To inspire the love of your spouse
To fast for your husband, wife, children
To show devotion
To demonstrate excellence
So that your spiritual audience will have something good to talk, think and meditate on AND communicate to you in retrospective time and others
So that your life will not be wasted
To quit “cold turkey”, because it is easier than dieting
To be radical, revolutionary, one of a kind, maverick
Those who are poor have more children…to be poor enough to procreate
Because a natural response to fasting/starvation is to mate more….
To honor many religions simultaneously
To earn this writer as your guide
To get away from all carnivores
So that God decides not to dine on the flesh of kings
So that Jesus has something better to do than tell people to eat His body and call any fasters hypocrits
To both reform and revolutionize religious practice effectively
To inspire those who work for you
To search through angelic data structures for new employees
To uncover hidden medical problems
To see what angels and the universal economy has already prepared
So He knows he was suboptimal to make wine, bread and fish
To reform all earth’s history retroactively and prevent billions of deaths
To make women pregnant like archangels do, without sex
To meet intelligent life from other planets
To travel through both space and time
So that you can be your own guide in heaven, earth and on other planets
To reformulate and reprogram and refocus your life
To more quietly reflect upon the past and what will be
To win favors from those who do miracles
To win the aid of those in heaven, purgatory and other planets

NOTE: These reasons are not yet optimally ordered for various purposes, and every one may be made into a book, and a computer program, and even a guardian angel, human. They represent wish that biological beings fast, and popularize fasting. You can make them into essay tests….

__________________________________________________________

ESSAY TEST FOR COMPREHENSION:

If I am making all things new, including the earth, how is it that none of what is prophesied and predicted for thousands of years, and read by billions of people, really does not come true for you?

***********************************************************************************

Topic writing, communication for effect, persuasive speaking and the imperative:

From before writing began to earth’s most widely recognized writing on religion, diet, agriculture, traditions, customs, practices, marketing and sociology, there are most fundamental considerations regarding focus and topic. Dietary concerns existed in event time for all species, both consciously, environmentally, regarding availability, charity and practice.

Writing about “fasting”, בצום, Le jeûne, Na tešče, 禁食, 齋 – best option for deserved popularity….

The “sciences” and mathematics, statistics and comparative biology have very obviously been used to support consumerism, prove that current practice is best and optimal, and persuade buyers to purchase goods and services without optimal regard for human needs and best practice. They have also obviously been pseudoscience for profit and employment and popularization of beliefs that are self-proving of consumerism.

Fasting and diet are the longest standing topics that concern all biological life. Mating and child care are other critical practices. Some decisions and best practices are in fact possible to take for granted on a good planet. When fasting is considered with travel and settlement counsel and advice that takes business away from nations involved in war and world wars and with nuclear weapons, this inspires God and Angels and all guardians to cease fueling the drama and profits of war, genocide, terrorism and military conflicts.

So as writers and journalists, editors and readers, consider the relationship between (fasting, diet, family, breast feeding) and all other topics. Writing on war, economics, politics and peace? Consider these in ancient and modern terms regarding fasting and diet; writing about non-terrestrial life – they surely have fasting as necessity, science and practice; writing about miracles, law and prophesy – these all came with a dietary precident that involved fasting; writing about health, disease prevention, peace protesting – topics such as these all fell to fasting in data structures that make the difference to all humankind.

Interested in really changing history, making history, solving world problems optimally in multivariate simultaneous solutions…

Are you a member of an scientific organization, a political party, a professional group regarding law, real estate, religion, investment, stocks and bonds, precious metals…

In a potential data structure, all of these are “vanities” compared to taking care of what humans do every day, taking care of clearly showing you are above and beyond custom and consumerism, programming social and traditions. Write about, promote and discuss, lecture on and give credence to and award fasting. Try standing up and eating only vegan at your next restaurant – people resort to illegal revolution, they do not even consider this one action that at most has the consequences of avoiding a meal or dining elsewhere!

Accept this as emphasis, as reason to simply, to begin with, write about and popularize fasting. The lack of picture and name is done so that your most precious time will not be wasted in non-productive information; this essay is Yours, free of charge, no rights reserved – edit it to you liking and post it with a new name or your own! I want you to get an A+ on earth’s final exam.

This is your first and last chance, human; this writer has witnessed some 1000 beings reincarnated in 16 nations, some 100 times as many as the person worshipped as Messiah by a billion people, including God incarnate more than once.

The word “fasting” in many languages (to use as hash tags….):

ãwẹ
الصيام
উপবাস
Сирни заговезни
禁食

Půst
Fastende
روزه
Vasten
Paastumine
Paasto
Le jeûne
Fasten
Νηστείας
Azumi
בצום
פאסטן
उपावासीय
Éhgyomorra
Puasa
断食
단식
Bepasninkaują
pun berpuasa
Faste
روزه گرفتن
نهوه
Postu
O jejum
Frictiunile
Смысл поста
Posta
Pôst
Na tešče
Sooman
El ayuno
Fastande
การอดอาหาร
Oruç
Голодування
روزے
Ăn chay, nhịn ăn
Fasta
vas
kreshmë
пост
dejuni
pag-aayuno
xaxún
tukšā dūšā
kufunga
ăn chay
na tešče
sawm
puasa
ymprydio
उपवास
פאסטן
pagpuasa
kusala
ઉપવાસ
jèn
kev yoo mov
pasa
ಉಪವಾಸ
ораза
ការតមអាហារ
금식
ການຖືສິນອົດ
sawm
nohopuku
උපවාසයේ
ukuzila
உண்ணாவிரதம்
الصيام
উপবাস
Сирни заговезни
禁食

Půst
Fastende
روزه
Vasten
Paastumine
Paasto
Le jeûne
Fasten
Νηστείας
Azumi
בצום
उपावासीय
Éhgyomorra
Puasa
断食
단식
Bepasninkaują
pun berpuasa
Faste
روزه گرفتن
نهوه
Postu
O jejum
Frictiunile
Смысл поста
Posta
Pôst
Na tešče
Sooman
El ayuno
Fastande
การอดอาหาร
Oruç
Голодування
روزے
Ăn chay, nhịn ăn
Fasta
vas
kreshmë
пост
dejuni
pag-aayuno
xaxún
tukšā dūšā
kufunga
ăn chay
na tešče
sawm
puasa
ymprydio
उपवास
פאסטן

Standard
administration, Bulgarian, genocide, government, housing, poverty, solutions, terrorism, unemployment, war

Bulgarian: World Administrator: икономически, военни, в политиката по заетостта – Прекратяване на глад, бедност, престъпност, тероризма и на всички войни

World Administrator: икономически, военни, в политиката по заетостта – Прекратяване на глад, бедност, престъпност, тероризма и на всички войни

GLOBAL администратор: икономиката, заетостта, здравеопазването, въоръжените сили ПОЛИТИКИ – КРАЙ глад, бедност и WAR

Щандове за публични и частни въпроси:

1) Премахване на смъртното наказание. Увеличаване на използването на санкции, които са в размер на заточение (това наказание, особено ако се приема в световен мащаб и между-културно, направи разликата не само в новите лични животи, но по-голяма информираност и живот за всички, както се увеличава скоростта на трансфер на разполагане и странично трансфер на работни места на нови места за служители) и по-голямо териториално ограничение; народи и съдилища ефективно ще призная, както ще болници и учебни заведения, че вината за престъпността. злополука и “природни бедствия” си остава като задължение на държавата, нацията и планетата. Когато държавата е признат за виновен за не ефективно преместване тези, които са поискали нови жилища и работни места, особено ако това е довело до престъпления, те ще бъдат дадени възможности за преместване, които предполагат решениято на престъпността остава по-добри услуги и възможности. Това означава, че не е акт на убийство ще бъдат толерирани, а не в защита, нито за която и да е друга причина; не като акт на държави, нито нации, нито на “инциденти”, нито на медицинска процедура. Винаги, когато това е по някаква причина е нарушил, от военно, граждански или професионален персонал, неустойка в размер на заточение и териториално ограничение ще бъде приет …. Този тип спешни действия по отношение на хора продължава да е нужно отчасти поради взаимодействия с безкрайните структури от данни на небето и ада; и защото човешкият живот не се провежда достатъчно свещено и разработвана някога до пълния си потенциал. Сред задържаните по тази причина винаги ще бъде позволено да пише и да се записва и да изразят себе си когато е бил задържан. Този вид наказание за дори тези, които упражняват ролята на тази санкция (лекари, извършващи евтаназия, за прекратяване на живота на пациентите считат за “мозъчна смърт), също ще бъде прогонена и карантина и израснал в много по-висок стандарт на споразумение след това често се използва в Superior Court. Това ще остане в сила до такова решение са буквално направена от компютърна програма, и със сигурност тези програми ще се проведат в много, много по-висок стандарт съгрешилия на страната на териториално ограничение, заточение, преместване и възможност за изразяване публикуван “Писмената на пленници ….” обеми на затворници, задържани, лишени от свобода, тези в затвора. за тези, които все още имат проблем с това заключение, смятат всички истории на това, което се равнява на убийства и убийства от други пъти, и че в един свят, където тези от други пъти са по различни причини във въплъщение, ние трябва или да държи и да задържат или да призная, че техните наказания са по-тежки и по тази причина ние всъщност може някак да падне до тях …. Hell и небето са по същество безкрайно структури от данни; нито едно човешко дете в историята всичко на Земята е наистина добре повдигнат на земята от някаква перспектива и очевидно (знаете всеки, който се вдигна и ядат само плодове, и получи пет пълни години на майчиното мляко …. и това не се брои семейството благословение и слизане / изкачване от благочестиво линия); винаги се заблуждават от страна на опазване на живота и израз – ако човек може да пише сравнително добре, те са добра форма. Знай със сигурност това условие е “не конкурс” за това, че правилно; въпреки че тя може да доведе до безкрайни дискусии и изследване и има продължение на хиляди години, това, което този пасаж означава стои вечно, вечно и буквално и без изключение. Земята има достатъчно снимки и филми и актове на насилие, тероризъм и смърт …. Има графични снимки на това, което в повечето страни са незаконни санкции смърт, те могат да се използват за различни цели, а в действителност са на разположение на децата при използване на интернет ….

2) Решаващ и глобална подкрепа на федералните програми за милиарди нови работни места във времето на най-тежките райони на Земята, за да вдъхнови земята до правилно и решително сложи край на всички гладуване, недохранване, глад, безработица и война едновременно с изключителен международен пример за тези, които биха били замесени във войни, престъпност и тероризма. С международен образователен, енергетиката, минното дело, строителство, канализация, селскостопански и трудови договори, ние ще се увеличи продължителността на живота на хората в световен мащаб, както и на качеството на живот. Стимулите ще бъдат дадени на постоянно пребиваване и уреждане на консултанти, администратори, мениджъри и служители на това, което за тях са нови области в световен мащаб, релаксиращ пътните и паспортни ограничения и изисквания, за да вдъхнови един пример, който е в размер не само до привеждане нов живот на най-тежките райони на Земята, но също и подобряване на областите на земята, където племена и животът започва да нараства обитаемост и чифтосване, удължаване на живота на човешкия геном и насърчаване на добрите обичаи и практики на Земята, включително наличието на местно изкуство и продукти, недвижими имоти и възможности, свързани с пряка интернет маркетинг и микро кредити за много малки предприятия е най-критична за подобряване на качеството на живот с по-преки бизнес възможности.

3) Напълно безплатен медицински, стоматологични, визия, здраве и грижи за децата. Това означава, че можете да се разхождате в здравно заведение и да получите здравни грижи, без съмнение.

4) да увеличи скоростта на трансфер на служители между градове, и на международно равнище; това са листа за изцеление на градове, държави и народи; хората ще бъдат предоставени много лесен достъп безплатен интернет на обществените места. Тъй като увеличаването на трансферите, войските ротации и възможности за преместване помага да дам на хората и тези, които търсят работа на ново начало и нова среда, които могат, с добра местна подкрепа, означава, че те са по-отговорни, да има реалистична доверие в системата, както и да е по-жив, тези странични трансфери и промоции ще бъдат защитавани в световен мащаб.

5) има безплатен обществен транспорт. Всички автобуси и градски транспорт са безплатни за всички, за да използвате – увеличаване на добротата и благодатта на обществото, така че тези, безработни могат по-лесно да си намерят работа, възрастните и бедните могат по-свободно да намерят това, което те се нуждаят и видите сайтовете на техните градове и държава, по-милостив към туристи и посетители. Внесени с увеличени данъци на газ и електроенергия.

6) Глобални образователни програми, медийно отразяване и публичност, “какво” на тези икономически политики ще бъдат насърчавани да изпреварят на “кой” на всички истории и спорт, мода, общество и знаменитост покритие. Това са правителствени политики и пресата, не в съкратена версия на свободата на печата е изобщо предназначен. Когато акцентът на пресата се фокусира върху най-важните политики и практики в световен мащаб, ние се движат към нов ефективност в насърчаването на най-добрите практики и идеи.

7) по-добри жилища за тези, които живеят на улицата, и с по-малко регулации … неизползвани хотели и апартаменти ще бъдат закупени от ползван от бедните и тези, които търсят работа. Това означава, че правителството на жилища и идентификация ще бъде предоставена по-свободно и лесно, и че тези, които не притежават това ще се даде подслон и вегетарианска храна и вода и дрехи и помощ за намиране на работа, независимо. Насърчаване на политиките, които са верни на повече от едно ниво – биологично и социално, подкрепени от религията и науката за човешките нужди, а не за печалба, ние спечели подкрепата на всички времена.

8) вегетариански, вегетариански и особено fruitarian и други центрове за даряване на храни са насърчавани и публично засаждане на овощни дървета, годни за консумация, вместо декоративни растения, насърчение и удръжки и маркетинг за производители на плодове и зеленчуци; обект ще бъде за складове, за да бъдат в състояние да се покаже и да предлагат основни храни за безплатно и да е. При условие, повече доверие и сигурност за всички хора, все повече и мъдро спечели вярата в обществото и доверието в най-основната и просто начин, а това намалява отчаянието на престъпността и донесе просперитет в световен мащаб.

9) повишен надзор за благотворителност, филантропия и донорските центрове; повишена охрана работни места и за правостоящи коригирани (това представлява форма на чест, че ангелите и Бог се стремят да, една традиция от всички времена струва повторно въвеждане на обществото), като се уверите, списъци на наличните храна, подслон, облекло, здравеопазване и донорските центрове до дата, ефективно оптимизирани и са публично достояние.

10) Всички медицински грижи и здравеопазване ще бъде безплатно, като ще всички служби за спешно реагиране (няма да има намаляване на отчитане на застрахователни и записи, и това ще бъде заменен с усилията за подобряване на жилищните и услуги и международни възможности за заетост; част от смисъл на това е, че системата на счетоводството разходно-ти-отивам ще бъде заменен с безплатни стоки и услуги).

11) Свободата на осъдените за марихуана и алкохол престъпления и ретро-активно елиминиране на техните присъди; бремето на по-добра работа и жилища за тези, които извършват престъпления, както и премахване на клеветнически публичен регистър на разположение в Интернет ще се носи от държавата, национални и частни институции.

12) Популяризиране на гладно, стоящи коригирана, застанал нащрек, както в частни домове, предприятия и училища, с опити да се направят конкурси в тези области и благотворителност, филантропия и без печалба изпреварят спорт, мода, личност … на “какво”, “защо”, “къде”, “как”, “кога” на истории идва преди “, който”. Това е част от не само лично правя това, което е алтруистично, благороден и дясно; ние ясно се опитва да преинициализира самите структури от данни на Бог, Ангели и всичко, което съществува в мит, легенда, религии, така че те подкрепят идеализъм, и да донесе по-добри настойници и цялото бъдеще на земята сега. Така че виждате, че без значение вашите вярвания относно тези и други социални проблеми, нашата цел е да популяризира правната и спокойно реинвестирането не само на всичко, което съществува в убежденията и теория, но на всички ви вярват и и знам, че е истина. Така че, ако смятате, че всичко, което хората са изтъкнали в религията и изкуството съществува само в писмен вид и на човешкия ум, нашата цел е да отговарят на идеалите на това на практика в световен мащаб; ако знаете, че Бог от всичките Му имена и Angels съществуват и със сигурност, нашата мисия е да вдъхнови един пръст, че с основание прави тяхното съществуване и чудеса непрекъснат факт на земята …. (Така че виждате, че тези политики могат ясно да възлязат на глобалната подкрепа на заповедта, “не убивай”, както и да се грижи за всеки и всичко, както бихте си в ясни и прости начини, като например жилища, заетост, грижи за децата, осигуряване на храна и облекло, както и евентуално премахване на пари и системата на работната заплата не по-малко, отколкото в световен мащаб.)

13) Всичко за интернет маркетинг, продажби, доставка се легализират за всички доставчици. Военни и граждански сили ще бъдат разположени, с глобално споразумение, да, като първи приоритет, предоставя Интернет маркетинг за доставчици в държави с най-ниска продължителност на живота, най-бедните нации, така че техните местни продукти, недвижими имоти, изкуството и инвестиции ще бъде наличен, скъсяване на пътя към отговорно и благотворителна глобалните инвестиции.

14) Религиозни организации остави вратите си отворени 24/7 за всички и всеки, или губят състояние са освободени от данък. Те са насърчавани да публикувате охрана и асистенти и работи непрекъснато да сложи край на всички гладуване, недохранване, бедност, безработица и война. Снимки и плакати и статуи на хора са обезкуражени, освен като например – правя снимките подкрепят практика и стил на обличане, оформяне и рокля, която прави разликата. Както и в някои големи градове, области, ще бъдат запазени за практики, които са популярни, като например спортни зали с общностното душове, различни диетични и социални практики; Въпреки това очакванията са, че с решение за глобалните действия и бързо увеличаване на популярността, по-добри алтернативи за всички ще станат очевидни за всеки експоненциално.

15) Повече работни места се предлагат за хора направо от гимназията, и най-доброто представяне на учениците се предоставя от държавата на всяко училище и прогимназията с доброволци и възможностите за работа. Топ изпълнители са не само насърчавани с най-добрите възможности за работа, но и насърчават да имат деца рано да се насърчи евгениката и генетични подобрения. Нации и народи, които не са най-тясно свързано генетично са насърчавани от световните безплатен транспорт и сетълмент бонуси, за да имат деца повече деца, особено в страни, които не са участвали в световни войни и, че не са използвали нито смятат укриването на ядрени оръжия и че не са най-война.

16) Всички позоваване на “гордост” и “негативни емоции” е извадено от полицията и други реклами и публичност. Пределно ясно е, че даването на публичност на тези проблеми е в размер на засилване на техните извършители и съмишленици, голям грях и лоши икономики. Така се рекламира това, което хората да се чувстват и мислят – това са частни въпроси, не следва да се оповестяват публично. Това е част от нашествието на структури с лични данни, че е много, много погрешно извършени целия човешки същества и народи да причини без възможно знания и реализация като какво се има предвид, особено във всички структури от данни, които представляват биологични хора.

17) на ООН и правителствата ще се опитат да се сложи край на всички граници в световен мащаб и да се намали броят на нациите и изисквания за пътуване; международните закони ще бъдат адаптирани, че се предотврати депортирането към нацията на произход; пътуващи трябва да продължи вместо пак.

18) Ще бъде изяснен на военни и цивилни служители, които трансфери и чуждестранна услуга означава, че те не се връщат на своите нации за произход; те могат да се преселят в страната, които са предназначени за или отидете на място, те никога не са били преди.

19) граждански права случаи винаги са изтъкнати от държавата – се търси по-голямата присъда е, че компаниите, които са показали, че в нарушение на гражданските права ще бъдат под ново име и управление и подлежи на обратно действие клас действия срещу собствениците, мениджърите и служителите ,

20) Когато Възражение сделки са направени, че да включва реституция, обещава да плати, трябва да се извършват от роднини / приятели на ответника, иначе няма да бъдат допускани на изгодна цена правно основание.

21) процес със съдебни заседатели е гарантирано дори и за тези, които не могат да си го позволят лично; държавата не може рутинно принуждаване на ответниците да сделка с прокуратурата, приемам намалена цена и пледира “виновен” и “не конкурс”, нито да изискват от тях да предприемат класове в разбирането на съдебната система и да се заклеймен от психично преглед, ако не искат да се сделка с прокуратурата. Това е много, много дълго минало време, че хората осъзнават, че техните проблеми са най-точно, причинени от невъзможни икономически и социални условия и какви са по-точно като “Деяния на Бог и ангелите” Предвид обстоятелствата на Земята; семейства и съседи са посочени един срещу друг в компания. Всички случаи, които са заведени пред детективи и полицията трябва да бъдат допълнително проучени и посочени и прехвърлени на коригираната юрисдикцията на тези, които вземат жалбата.

22) Част от смисъла на тези политики е, че потенциалът на всички е било подценено, тъй като времето започва, ние се популяризира това, възлиза на вид, състрадателен третиране, рециклиране, свобода, и намирането на най-продуктивните места за всички, за да работят.

23) Като част от обучението на полицейски, правоприлагането, адвокати, съдии, политици и тези, избран на обществена длъжност, те са задължени да прекарват времето си като затворници в затвори, затвори и заведенията за психично болни. Освен това, те са задължени да стоят през цялото време без храна, и тяхното представяне на това изискване ще бъде направен много публично, включително и за колко време те могат да успеят да отида без храна, вода и да бъдат избирани. Никой в публична длъжност, не на национално, нито в световен мащаб, са освободени от това изискване. Смисълът на това изискване в която всички собственици, администратор, изпълнителни директори, президенти, премиери и тези в обществена длъжност се изисква да издържат най-тежките наказания, че техните институции трябва да предложат; те не могат да имат застъпници стоят за тях, нито ще бъде приет едва раждането на техните жилища. Ангелски и богоугодни пълномощни не може да устои на биологично съществуващи хора на земята. Тази политика означава също така, че тези, които са били собственици и мениджъри, главни акционери и собственици също са насърчи за публичност и много други причини доброволно да издържат на много-лошия санкции общество може да предложи; да се опитат да живеят на улицата и в държавните институции за хуманно отношение и предоставят истории и снимки, свързани опита в световен мащаб.

24) Държавата трябва да се стреми да действа по-равномерно в случая. Съдии, адвокати и съдилища са станали рутинни действия, където символично и драматична рокля се играе и лоши и проблемни оценки и “управници”, които не дават последователни и обективни присъди и ефективно да отчитат образование и свидетелство и акт на предупрежденията и тревогите на жертвите, така и на обвиняемия. Ответниците не могат да бъдат възпрепятствани да говори; те не може да бъде спрян. Осъществяване възражение устно и писмено е ясно причини за по-нататъшно разследване. Страстта на възражението е повод за разследване, независимо от обвиняемите – грешката е на страната на държавата да направи образователни и други алтернативи и жилища и възможности на разположение, както и повишена разследване на отношенията и тези, които участват, дори ако не са директно ангажирани с обвиняемия и тези, повдигане на обвинение.

25) местните, щатските, национално, международно и световно гласуване ще бъде увеличен на всички и всякакви въпроси, и интернет гласуване. Целта на това гласуване и обратна връзка в крайна сметка ще означава, че хората гласуват за какъв вид стоки и услуги ще се насърчава; заставане обществени компютри ще бъдат направени непрекъснато на разположение за гласуване, и гласуване и други права няма да бъдат отнети за криминални причини. Standard и претенции за реклама, с предмет на повишаване на качеството и безопасността на всички продукти и простотата на етикетиране ще бъде целта.

26) Алкохол, огнестрелни оръжия, цигари, марихуана, бензин и данъци, свързани с продукта, ще бъдат увеличени, за да плати за тези инициативи; с цел производство в крайна сметка ще бъде да произвежда най-качествените стоки и услуги за всички, без цена, така че хората да избират по-добри начини на живот и те са по-лесно да се постигне. Енергията и ангажимента, който отива в зависимост и мания, навик и събиране ще бъде канализирана лесно и интелигентно към по-добри услуги и възможности, които вдъхновяват всички към по-добър свят убедително. Той винаги е предположението, че всеки т.нар злополука, всеки вид дисфункционално поведение всъщност е призив за по-добро общество, от болести и генетични дефекти на престъпността и пристрастяване.

27) Целта на тези местни, държавни, областни, национални, международни и глобални политики и стимули е да осигури мирното, законови и демократични образование да се увеличи продължителността на живота и да сложи край на всички гладуване, недохранване, глад, безработица, бедност, престъпност, тероризма и война; това означава, че ние се опитваме да практика вдъхнови свят без заплати, пари, бедността и войната.

28) Нови празници ще бъдат създадени, че да включва гладуване, стоящи коригирана, застанал нащрек, fruitarianism и веганството. Това ще включва снимки, новинарски агенции и медийното отразяване на застанал с ръце високо над главата, стои буден цяла нощ, и обществено признание към онези, които се избегне яденето и използване на ресурсите. Ние търсим за празниците, които означават, разкаяние, избират да се въздържа по много причини, човешки святост, с личен и публичен регистър на гладно, сякаш това е знаменитост, обществото и спортни предавания.

29) Магазини ще бъдат насърчавани да извършват основни продукти безплатно, и все повече и повече продукти ще бъдат достъпни без заплащане дадено правителство и лично подкрепа.

30) Сгради за общински жилища ще бъдат изпълнявани и конструирани да имат публични компютри (и компютри и обществени съоръжения, които хората могат да използват, докато стои, включително ресторанти) достъпно за жителите на всички услуги, както ще библиотеки и увеличаване на публични съоръжения предоставяне на всевъзможни форма на грижа, с цел е да се намали необходимостта от повтаряща местно пътуване за работа, медицинско обслужване, жилищно настаняване търсения, храна, дрехи, за да се намали използването на горива и увеличаване на състрадание, човечността и лекота на обслужване; държавата и нацията ще закупят и използват празни сгради за настаняване не само до всички бездомността се елиминира – докато не е готов свръхкапацитет във всички градове за имиграцията.

Забележка: Ако стоите за всеки и всички тези политики, всъщност стоим коригирана. Част от това, което вдъхновява успешното прилагане на лична, държавна, национална и глобална политика не е просто е евфемистично да отстояват коригиран, не само стоящи коригирана идеологически, но всъщност физически стоящи коригира за толкова дълго, колкото можете и да образова и популяризирането най-ефективно и бързо възможно. Едно от очакванията е, че хората и реклама ще пренасочи усилията си към решителни национална и глобална политика примери, които наистина правят разликата. Това означава, че вие може незабавно да предприеме това писание, както собствения си за всякакви цели, и са свободни да ми се сприятеляват и се добавят всички политики, които ще оценят.

ВНИМАНИЕ: да бъдат въвлечени в този тип начинание означава, че сте обект на какви суми да бъде живота и смъртта предложение във всичко, което правите, и може да е …. това е като да строиш космически кораб, и отнема изключително разнообразен екипаж, и целия опит и знания, любов и способността, че сте притежават. Това означава, че в най-минимален стандарт, всяка точка и всяко изречение е на живот и смърт въпрос; политика, която означава спестяване на живота на хиляди хора в правилно приет.

http://writehere.com/post/150125-21/fasting-btsvm-jin-shi-zhai-duan-shi-frictiunile-smysl-posta-pstn-can-save-your-life

ЗАБЕЛЕЖКА върху езика и смисъл: английски, американски, австралийски, Нова Зеландия … за писане, етика, точност, “структура от данни” и смисъл. Помислете “неправилно” пускане модификатор, които биха могли да се отнася към хората, човек, или за околната среда, свързан. Използваният тук писмения език не е “естествено” достатъчно добър, за да съдържателно / лесно се получи точна смисъла без съединение / на територията изречения или програмни изявления, които са в размер на думата “CASE” в Pascal / C +. Една интерпретация на взаимодействието между хората и ангелски, богоугодни структури от данни е, че самата среда се променя … вие сте буквално не съвсем живеят на една и съща земя, всъщност не в същата сграда, не буквално като същият “в” с едни и същи хора, и всичко, което ги представлява, дадени определени действия.

Искаш да кажеш, че целият свят да ме ….

Това означава, че това, което “е истински” в различни сетива промени. Един лесен начин да гледам на това е, че просто има различни настойници и физическата Земя, материалния свят не се е променила изобщо. Други са повече или по-малко реална за вас в зависимост от това, кой те са програмирани да възприемат ли да бъде, как се манипулира ангелски и по други начини, по всички структури от данни в която представлявате, и превода му на земята. Това всъщност не е вярно, на практика. Истината е в размер на вдъхновяващи интерес на място, сграда, както и хора, които са способни да направят цели копия на мястото и изграждане поддържане на живота в него.

Нека бъдем реалисти ….

Всъщност е загрижен / интересува / очарован / заета в посочената тема сумите да са популярни в много академични и малка общност, човек може лесно да се спори. Това не е така. След това просто помисли за този вид изявление в смисъл, че задължението да се спечели “благословия и подкрепа” от всички, които са съществували някога в настоящите земни начинания е много повече зависи от способността на Земята да се използва това, което бе спечелено през последните стотици години в индустрията, технологии, комуникации, доставка и изграждане да се направят промени в цивилизацията, които спестяват милиарди живот с течение на времето, включително и такива, като безплатен обществен транспорт, жилища, веган / вегетарианска храна и дрехи, които не само помагат на хората да си намерят работа и да си позволят по-милостив планета, но спаси хората ходовете, които правят един свят, който в Saner, по-безопасни, по-здравословни и по-свободен.

Standard