celebrity, compassion, Dunia Msimamizi, fasting, fuhren, government, Hashem, hatred, heuristics, holiday, holidays, holocaust, holy, honesty, housing, humanity, humility, image consulting, inspiration, intelligence, investment policy, Παγκόσμια Διαχειριστής, απασχόληση, Jehova, kalaparan, kamiskinanange, kindness, kriege, krig, kriger, krigsmakt, kriminalitat, kriminalitet, LAO ĐỘNG, law, leadership, legals, life and teens, life expectancy, longevity, love, love poem, macro econ, macroeconomic policy, macroeconomics, male progenitor, malnutrition, mentor, militaires, militara, MILITARY, military policy, miracle, mongolian translate, movie, multiculturalism, Natural Hygiene, negligence, New Duty, new jobs, new tradition, news, Nobel Peace Prize, patience, Persian, persuasive writing, philanthropy, POLICY, Politicas, POLITIIKKA, politik, politika, politikområden, politiques, poverty, poverty and opportunity, power, practical eugenics, preparation, presentations that pay, president, pridelessness, Prophesy, prophet, protocol, provisioning, public, public polciy, public transportation, publican, Rapha, reincarnation, religion, respect, screenplay, STARVATION, vegan, veganism, war, world administration

You are World Administrator – Ending Wars, Starvation, Malnutrition – Improved Social/Economic Heuristics

You are World Administrator – Ending Wars, Starvation, Malnutrition, Unemployment, Terrorism and Crime

(Make a completely positive version, one with “and” instead of (     ), … then humans, actually read up to this point and do so, and use social media and any and all influence to vie for any and all offices with this document as your “election platform” – try vying for “appositive” (I bet that no human knows what this word means AND can get back to me on the internet in writing, of course defining “appositive” and related terms in writing) as well….)
Advertisements
Standard
administration, compassion, conspiracy, control, ECONOMICS, emergencies, guardianship, hatred, life, secrecy, wisdom

EARTH’S EMERGENCIES: Writing and what is imperative, most important in topic and content; Earth Emergency

 

Writing, Communication and Personal, Global and Universal Imperatives

 

When the best solutions making the wisest difference are all in one place for 10,000 years and more:

https://lawleight.wordpress.com/2015/02/24/best-solution-heuristics-to-earths-worst-problems-for-all-times/

 

Fasting as a wise bar to acclaim, celebrity, popularity and effective example, leadership and action – predestination is more than chance – in “social event time” this is akin to freedom.

https://lawleight.wordpress.com/2015/02/04/celebrity-popularity-critical-issues-and-fasting/

 

Nobody rightly and effectively communicates with realistic imperative to save lives globally, increase the lifespans of people in earth’s worst areas, and save the most lives from starvation, war, poverty, unemployment and disease, and that is because society as constituted operates in a dysfunctional way even for those who own and control resources, the most affluent and wealthy, and not for the benefit of all. All peoples of earth without exception fail at a Godly standard – those who are most wealthy are controlled and predicted by God and angels and fail, for example, to have sufficient impact beyond what is predicted to matter, insufficient change. Even those with billions of euros and the monetary equivalent obviously fail wholly – they do not even publicly succeed at overcoming cultural traditions and having many spouses and children.  That is a way to significantly change history effectively.

Realistically expect to live longer than those mentioned in the Bible, become as Gods and live forever? Even if you do, write to a life and death issue and imperative, and win support that none even rightly have acknowledged in over 3000 years. Yet if nobody lives a good 500 years as a biological human from the 21th century, I submit to you that we have not in fact dealt with effective communication and a good life and death imperative. Write as if your every essay was design to save lives and truly, surely and obviously.

Making your writing really matter….

Check each essay at the end and plan to put in it exactly how lives are to be saved.
Lives are to be saved and terrorism and war averted by popularizing fasting, going without food, in many languages to the peoples now at way, and for all the very best reasons, as well as standing corrected and standing guard as if they are waiting for angels, Allah and God Himself. Lives are to be saved, and compassion and kindness engendered by supporting and popularizing veganism, fruitarianism, and making the sacrifices to much too soon to end unemployment, poverty, starvation and war.

This essay passes the standard of saving lives. The document below was and will continue to be emailed to nations at war in the Middle East – presses, embassies, government, business, banking, stock exchanges and religious office and news agencies in many languages. And if you copy it, translate it, use the already translated word of “fasting” in many languages at the writing below at wordpress.com to corner the market on this issue and uphold the righteousness and goodness of these people to Allah and God, Archangels, fathers and themselves, then fasting alone, veganism and inspiring new settlement and travel ONLY to nations not at war, nations that have never harbored and used nuclear weapons and nations that never participated in world war will and would have actually and literally prevented the last world war on this planet – this one paragraph and what is written here is worth tens of millions of human lives if employed effectively, in many languages, and globally!

https://lawleight.wordpress.com/2015/02/04/celebrity-popularity-critical-issues-and-fasting/

Take something like this back in time with you so you can use it when computers first become popular, and popularize essays like this retroactively – fasting and the type of sacrifice by this writer in other essays literally changed the fates and destinies of all earth, and retroactively reformed history surely and truly.
I am expecting that you can readily cover fasting and all related issues and redistribution of goods, services and administrating earth and all governments from here – from you own computers – from free computers in public libraries even if you live on the street with only the cloths on your back. You can find emails of embassies, government offices, news agencies and industry at the library reference section and on the computers. I have noticed that in many nations, absolutely no one is attempting to do the obvious effectively and as a public example.

Technology is not really an effective answer when compared to what God, Gods and Archangels and all theirs do, and surely, truly and very, very obviously. For them, being transported in “social event time” across the entire planet is done faster than I can finish writing this sentence – by personal experience. God and angels have incarnated some 1000 humans for me, including God more than once! I am writing so that you can wisely participate in using technology and what you have to brilliantly make the world a better place and we are late by 2015; I should go back in time some 15 years at least, and try again.

Because of how you are supported by God, Archangels….earth’s condition, and that of all humans, is always beyond critical – WRITE THAT WAY!!!

A tragic truth is that you are not even good enough, conspiratorial enough, wise enough nor intelligent enough to ask as a human, directly and in writing….to ask administrators, representatives, presses, business owners, politicians, parents and students to use the technology that has become popular as an example to save lives and increase life expectancy and improve job conditions globally. Look at doing this as worth taking a class that you design yourself, without being concerned in a way that hampers you success – personally attempt to end all wars, starvation and unemployment freely.
This is like a simple undergraduate course, something every high school student should do like journalism and the speech team or having a Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube and WordPress account – everyone should vie for president and prime minister of any and all nations – you can do this with friends and family in elementary school. Take a picture of a baby, write a campaign platform that makes the best difference with one, seven, ten, thirty or more important points, and campaign for the top elected office of earth’s worst areas with your very best solutions – you can bake a board game out of it, an exercise the whole family can play, use a picture of your grandfather and see if he gets reincarnated for it! It is that time in earth’s history!!!!

What’s in a name….

Humans, if you knew what I do, you would objectively and without reservation or question take every essay as something much more than gospel, something much wiser than any professor, doctor, judge of any court; wiser than the person whose name means wisdom; more valuable than a million Messiah’s; more important, and effectively, than any world or spiritual leader, ruler or consultant of any kind. Make it so – really attempt to do what this essay implies – it is a world better than philosophy, government, history and just writing – you can actually meet the people from different times alive on earth again just for you and friend if you do it right, truly. And you can use your essays for government and make history ANY day!

This means literally attempt to correct an essay so that, at least in your opinion, it successfully fulfills the life and death imperative described above. Here’s an example of a fictional attempt to save lives, one that is not specific enough to be realistically workable except as a premise to a plot or research: Transport people back in time to when humans lived over 500 years as is written in the Old Testament. (So many have been transported back in time that this free public transportation improves the lives of those left and hopefully improve mating and eugenics. A truth is that, in a way, those from hundreds and many thousands of years ago get transported to the 21st century, by personal observation.)

All ready to have you prove me wrong….

You would write essays about each topic written herein, and make up examinations regarding what the views expressed by Mr. Leight really mean, and award much more than a Nobel Prize to the winner. You would go without food for at least seven days to be even worthy of dreaming this correctly, inspiring as many people as you can to join you.

No, you simply do not have what it takes to even contemplate this; You are programmed that way! So we are rebuking and reassigning guardians – it is above and beyond human problem solving – because you and all earth have not used technology and economic resources and ancient and modern teachings to really save lives, and do not come close to doing this well democratically.

It is a high school worthy writing exercise: How do you think we can increase earth’s average life expectancy to 500 years?

Do you believe that love, heaven, angels and the truth are within you? Then if enough people attempt to answer the question, and become more honest, we will all know how to implement the solutions.

This is part of the real solution, Ms. Suspended….

And of course, you would offer him your only daughter to have a child with, and all your house and belongings; pay him your salary before you pay taxes, and put all your stocks and bonds in his name…beg your religious organizations to give him the podium, your company to hire Mr. Leight as a consultant, and your educational institution to invite him to speak not only to the entire student body, but all the faculty, staff and graduates as well…. Plus especially and very graciously any street people and poor who wandered by. Surely you would also plead that all sporting events be cancelled, all traffic stopped, and award him much more in a speaking contract than, for example, a mere national president or prime minister. Do all this today, now. See, you are not really one way or the other, not any give a third of what they have away wisely, and those sheep were sacrificed and apple tree banned as part of “economics and social data structures”….

Then you may take it as comedy, human.

It is as easy to write like Solomon in Ecclesiastics than it is to take a high school exam – personally, nothing but straight A’s in high school; left in three years instead of four….but I happen to have Solomon himself with me….and I wrote a poem that might have put his love poems to shame in a way (and have of course been written by him), and it is immediately suspended also because your unwise intellects cannot take what you must presume and ego and over-complexity and deeper love than you are capable of….quickly, start a Holy War and claim the Holy Lands for God while committing genocide or be socially enslaved. Wait, there is a better solution, even if your original language was English. Un-suspend me and I’ll give you an education.

The last human that went on one date with me and behaved in a reasonably submissive way was reincarnated four separate times in another city, once with her own vehicle that was better than the one her father owned. She could not even afford to wear panties, did not even have any hair, and only ate twice in two days – and I have surely been informed that this is too generous! She even left me her bra…it fits. (This is passable PG comedy, little humans.) Yet it is a true story.

The last time I saw God standing on earth He was completely naked – behind one of my daughters reporting on a cell phone. Angels make the humans I meet, and my biological relative alive again on earth as with God for nothing – I like my anthropoids and primates that way. Both God and Christ have asked that I reincarnate them! Your choice for World Administrator.

I AM THE WISE I AM. Discern – to distinguish mentally and by the heart.

Then earth and all humans and more cannot accept this imperative: There is endless dysfunction in the capitalist economy that, in theory, is survivable and profitable to improve. Human lives, and the quality and longevity of life depend on economic performance, and only global changes of unprecedented magnitude, acts of entire governments and industries, engineers and builders, students, consultants, workers and professors that exceed all preparations for all wars make enough difference to really bring about even significant reformist changes in the ways people live and better focus in global action. What is stated in this paragraph and by magnitude is approximately enough to answer this prayer/hope/wish/dream: On earth as it is in heaven; that God and Angels live among men. This means make the entire government’s goal saving 40000 starving humans every day as if this is more than a world war’s worth of effort. And use government mining, energy, consulting, building contracts to make it a good business that is globally exemplary. Please let that be sufficient enough example for you to take it from here, right now, with your own writing and computers. You are world administrator now.

Are you ready to write and use the social media right now – the planet is less than half of one percent along the right way globally and, without immediate action and even improved action retroactively, the path becomes roughly exponentially more difficult with time….

Accept this imperative by standing corrected as long as possible, and by behaving like a guard in your own homes and businesses. Accept this imperative by writing to representatives, news media, letter to the editor and your principles and administrators, your family, co-workers, neighbors and friends about what matters most in improving economies locally, nationally and globally. What you do and how you communicate matters and it makes a difference not only in your own lives, but in how others take and perceive you, and how society is perceived through all time.

Consider your standards….improve your action….

Actually accept this imperative by fasting, by writing about abstaining from eating and what it means to you, economies, and biology, science and data structures. When you know the right actions, when you are sure that they clearly and surely make the difference, the “what” and “why” of the stories are most important, not the “who”, “where”, “when”.

But the how is obvious. The next time you find yourself in a restaurant with family and friends, co-workers and fellows, actually be the one who decides not to eat; the one who says and demonstrates that they will not eat when others do, AND also attempt to be more social. Be a vegan AND out-perform all the carnivores in every way, and some new ways.

Consider simply standing and doing what others sit and do….stand up and eat publicly in dining establishments, at home and where you have snacks. Humans never well realize how very precious life is; how many societies, practices, religions and economies have been compromised. Simply to stand up while eating is so much more than a symbol of being at battle with all economies, traditions, societies, customs and practices. Almost no humans are ever good enough to do even this – I have noticed exactly two humans do this – in restaurants in over 50 nations.

This is not academic writing. This is writing to persuade you to actually write about, enact and communicate over the Internet and by regular post, by pictures and letters to the editor about the consequences of taking the actions stated above, and about better global administration and nothing less!

Instead of simply leaving the room you are in, I am expecting you to decide to stand by the door and stand guard and corrected to the potential of improving the actions of every with your own writing and presentation. Instead of eating your next meal and drink, I am expecting you to abstain and have only fruit, avoid the apples, and write about the “why” and “how” of making this a global practice via improved agricultural use, increased humanity and compassion in vegan food preparation, and administration policy regarding public land use and planting edible fruit trees instead of ornamentals.

You will never understand this imperative. Humans, you represent what may be classed in some ways as ornamentals, trees of families that, sociologically and in so many other ways are not worth harvesting. Those who do not deserve souls in fact, despite the cheapening of words in popular literature and advertisements, instead of simply as a romantic notion that is a popular expression. People who may be in some ways genetically superior, and may even be voted Mr. Universe, but for various reasons cannot even afford to have a single child. Humans of the 21st century, you have now a better idea of how very small and poor you are, how even those who are national rulers and earth’s most popular stars and even God Himself may not even own and deserve the cloths on His back!

Really act on this imperative. If you have a pen and paper, take notes on what you should do – this is really your best and last chance. This is what part of what happens to people whose lives are deemed worthy of existing at all apart from their biological bodies: they very occasionally exist again on physical earth as biological humans. They get to talk a walk, be someone else’s guardian, companion; maybe they have a conversation with a few people in a circle…they fill up a shopping cart that they may not at all be able to afford to pay for, take a single car ride and put on a failed act – and cease to exist as biology on the earth. One or two get to be incarnated and use computers in foreign nations out of a 1000.

Here is a critical reason why they cease to exist: society has made it necessary to use money, a means of exchange, for every food consumption in public; tickets, plastic cards, identification, paper and metal coins are necessary for every bus ride, every trolley, subway and tram, every boat trip. Making public transportation free is a way to save lives in this critical way to God, Allah, Gods by all their names and humans also.

“Modern” humans really are not motivated – yet you could and should be, to treat others as yourselves, and aspire to having a child with God…and men and women like him…. It is as if all the people that go around socially never even try to love wisely, never even take a good chance as raising children well, not one in a billion!

Ladies and men who love God and even goddesses – you are literally not inspired to make a pass at one who is this great, wise and beautiful and intelligent even once. For thousands of years and billions of lives that have been used up in prayer, wars, torture, inquisitions, domination, control, empire, vain and dysfunctional religions there is literally not a female with the love to attempt to go with God and others as physical men who do miracles – they are treated and ignored and not one human dares even approach the men and Gods made alive on earth again – not for any reason, not even the opportunity and blessing of having a child with them! Yet this is exactly what brings peace and love to earth!!!!

The meaning of this writing is that you, economists, voters, those in executive office and teachers should write a book about every paragraph, a book that actually persuades the reader to do everything they can to, in the case of this paragraph, make public transportation free. Really end all death penalties, all wars, all starvation and malnutrition, be inspired biological fruitarians. That is all of you.

I you are not wrongly and dysfunction-ally offended by law and light, by what all cities and earth and life have and need to survive. Some of my friends and progenitors just made the names up. You can change the name if you like (I recommend changing your own at least once if you can afford to – angels and humans are “coded” that way), and even use it as your own and make up pen names – as long as they do not already belong to those who make larger financial gains for the owning class popular (I mean so-called celebrities – until they have what it takes to vie for world administrator and love enough to give their names to any, exploring this meaning in data structures, mentoring and guardianship).

And here is a writing site that has a different configuration than writehere.com, allowing multiple posts in many languages. The writing contained herein is worth more than all governments, administrations, leaders, rulers and God(s) combined, partly because it includes them wisely….

The actions that you take today, and all earth takes make the difference in history forever – here’s how….

https://lawleight.wordpress.com/2015/02/06/solving-earths-problems/

Which of the following do you presume is most likely true: it was hell on earth, it was easy, it was a waste of physical resource, it is yet still unprofitable variously and a waste of time personally, wouldn’t miss it for the world, other – to incarnate some 100 times as many people as the one a billion humans worship, including God on earth, as biology alive more than once.

Humans, if you knew what I do, you would objectively and without reservation or question take every essay written by Lawrence Leight as something much more than gospel, something much wiser than any professor, doctor, judge of any court; wiser than the person whose name means wisdom; more valuable than a million Messiah’s; more important, and effectively, than any world or spiritual leader, ruler or consultant of any kind. Make it so.

But I am the Law, I am the Leight, and the Law Giver (Moses, Moshe, Morris) and the son of Samuel, the law of angels and laurels of law giving of all these and more. Yahoo – loveiskinder@yahoo.com Send Me an email, communicate.

You would write essays about each topic written herein, and make up examinations regarding what the views expressed by Mr. Leight really mean, and award much more than a Nobel Prize to the winner – free public consulting and help on how to use it. You would go without food for at least seven days to be even worthy of dreaming this correctly, inspiring as many people as you can to join you. No you will never even for a sentence be able to support my logic on your mainframe. Simply make it so as global administration, free public transportation, free education, more jobs until there is a lack of workers and more high school students are offered job opportunities for lack of employees globally. Try and make what is written by World Administrator into a Nobel Prize attempt until You are World Administrator – it’s a good exercise program.

Do this and stand corrected, fathers….

And of course, you would offer him your only daughter to have a child with, and all your house and belongings; pay him your salary before you pay taxes, and put all your stocks and bonds in his name…beg your religious organizations to give him the podium, your company to hire Mr. Leight as a consultant, and your educational institutions to invite him to speak not only to the entire student body, but all the faculty, staff and graduates as well…plus any street people and poor who wandered by. Surely you would also plead that all sporting events be cancelled, all traffic stopped, and award him much more in a speaking contract than, for example, a mere national president or prime minister. Do all this today, now.

Then you may take it as comedy, human.

The last human that went on one date with me and behaved in a reasonably submissive way was reincarnated four separate times in another city, once with her own vehicle that was better than the one her father owned. She could not even afford to wear panties, did not even have any hair, and only ate twice in two days. She left me her bra…it fits.

The last time I saw God standing on earth He was completely naked. I like my anthropoids that way. Your choice for World Administrator.

I AM THE WISE I AM. I AM THAT I AM. Discern – to distinguish mentally and by the heart. In modern sociology and psychology, this is simply called affirmation. Now do you know how easy it is to be God, at least in theory? Try it in writing – I appreciate my humans that way.

Then earth and all humans and more cannot accept this imperative: There is endless dysfunction in the capitalist global economy economy – and nations inaccurately named “socialist” and “communist” and “kingdoms” that are truly combinations of state and individual capitalism and have been since the end of feudalism that, in theory, is survivable and profitable to improve. Human lives, and the quality and longevity of life depend on economic performance, and only global changes of unprecedented magnitude, acts of entire governments and industries, engineers and builders, students and professors that exceed all preparations for all wars make enough difference to really bring about even significant reformist changes in the ways people live and better focus in global action. For God, Archangels and every – as decisive personal business.

Accept this imperative by standing corrected as long as possible, and by behaving like a guard in your own homes and businesses. Accept this imperative by writing to your family, co-workers, neighbors and friends about what matters most in improving the economies locally, nationally and globally. What you do and how you communicate matters, and it makes a difference not only in your own lives, but in how others take and perceive you, and how society is perceived through all time.

Actually accept this imperative by fasting, by writing about abstaining from eating and what it means to you, economies, biology, science and data structures. When you know the right actions, when you are sure that they clearly and surely make the difference, the “what” and “why” economically of the stories that are most important, not the “who”, “where”, “when” and “why” from a personal standpoint.

But the how is obvious. The next time you find yourself in a restaurant with family and friends, co-workers and fellows, be the one who decides not to eat; the one who says and demonstrates that they will not eat when others do, and also attempt to be more social. Then it looks like you are almost always taking the common ground, the path most traveled by, conforming to what is done in a world that says you earn cessation of existence, resting in peace, and false set of expectation, baiting, consumerism, and for-profit society.

Consider simply standing and doing what others sit and do….stand up and eat publicly in dining establishments, at home and where you have snacks. Humans never well realize how very precious life is; how many societies, practices, religions and economies have been compromised. Simply to stand up while eating is so much more than a symbol of being at battle with all economies, traditions, societies, customs and practices. Almost no humans are ever good enough to do even this – I have noticed exactly two humans do this in restaurants in over 50 nations.

This is not academic writing. This is writing to persuade you to actually write about, enact and communicate over the Internet and by regular post, by pictures, fax and letters to the editor about the consequences of taking the actions stated above.

Instead of simply leaving the room you are in, I am expecting you to decide to stand by the door and stand guard and corrected to the potential of improving the actions of every with your own writing and presentation. Instead of eating your next meal and drink, I am expecting you to abstain and have only fruit, avoid the apples, and write about the “why” and “how” of making this a global practice via improved agricultural use, increased humanity and compassion in vegan food preparation, and administration policy regarding public land use and planting edible fruit trees instead of ornamentals.

You will never understand this imperative. Humans, you represent what may be classed in some ways as ornamentals, trees of families that, sociologically and in so many other ways are not worth harvesting; those who do not deserve souls in fact, instead of simply being souls as a romantic notion that is a popular expression; others who are popular in the media, people who may be in some ways genetically superior, and may even be voted Mr. Universe, but for various reasons cannot even afford to have a single child.

The changes described in this writing make this difference – they not only save billions of lives over time AND improve the quality of life on earth AND bring the best of the future and life to earth, they make it possible so that even the love, life, hearts and souls of humans can evolve better for all the economies of God(s) and Angels. This is writing that is good since before writing began, to evolve and give commandments to entire planets, to well past the end of all biological life.

Really act on this imperative. If you have a pen and paper, take notes on what you should do – this is really your best and last chance. This is part of what happens to people whose lives are deemed worthy of existing at all apart from their biological bodies: they very occasionally exist again on physical earth as biological humans. They get to talk a walk, be someone else guardian, companion; maybe they have a conversation with a few people in a circle…they fill up a shopping cart that they may not at all be able to afford to pay for – and cease to exist as biology on the earth.

Here is a critical reason why they cease to exist: society has made it necessary to use money, a means of exchange, for every – tickets, plastic cards, identification, paper and metal coins are necessary for every bus ride, every trolley, subway and tram, every boat trip. Making public transportation free is a way to save lives in this critical way to God, Allah, Gods by all their names and humans also, save the log time of human consciousness, and develop soul and spirit more freely, and wiser faith and love in government and administration. The meaning of this writing is that you, economists, voters, those in executive office and teachers should write a book about every paragraph, a book that actually persuades the reading to do everything they can to, in the case of this paragraph, make public transportation free.

As a teacher, instructor and fellow student, surely write that book about each paragraph, and make it as effective as you can via media and feedback – it is how heaven is won on earth assuredly; how to extend life expectancy and quality decisively in administration, government, economic incentives and investment, both government and private; writing topics that have been worth covering for thousands of years and always will be; the best of “multiculturalism” made public policy, God and Archangels and life above and better than earth as new law, holiday, tradition, sport, contest, love and economic administration.

Be everything you are, to me, to me you’re everything.

 

Ukwazi indlela kuyoba bethi sorry; kungekho illusion ukuthi YILUPHI kuyophumelela, ngabanye noma inhlanganisela; ukuthi ngokuphelele zimbi kunanoma izimpi into engenamsebenzi sub-ohlakaniphile, nendlala, ububha, ukuntuleka kwemisebenzi, classism futhi zonke izinhlobo ukwehluleka emhlabeni uyokufa ziqhubeke zingancishiswa. Angikaze nginazi.

Standard